Yazım Kuralları

1. Gönderilen yazılar, derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

2. Dergiye gönderilen yazılar, hakemlik süreci sona erdikten ve yayınlanmaya uygun bulunduğunda, editör kurulumuz tarafından hazırlanmış örnek makale şablonu üzerinde hazırlanmalıdır. Şablona uygun olarak hazırlanmayan yazılar değerlendirmeye alınmayacaktır. (TÜMADER makale şablonunu buradan indirebilirsiniz)

3. Makaleler, Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça ve Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) şeklinde bir akışı takip etmelidir.

4. Çalışma özetinin Türkçesi (ingilizce için bir sınırlama yoktur) 150-250 kelime arasında olmalıdır. Özetlerin altına en az 3’er adet anahtar kelime verilmelidir. Özetler ve anahtar kelimeler, 11 puntoda, 1 satır aralığında, italik ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.

5. Çalışmalar, MS Office Word programı kullanılarak (.doc, .docx) A4 boyutunda ve sayfa yapısı tüm kenarlardan 3’er cm boşluk bırakılarak düzenlenmelidir.

6. Makaleler, normal yazı stilinde, Times New Roman yazı karakterinde, 12 puntoda, 1,5 satır aralığında, paragraf aralığı önce 0nk sonra 6nk ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.

7. Makalenin Türkçe ve İngilizce başlıkları, 14 punto, kalın, ortalı ve tüm kelimeler büyük olarak yazılmalıdır. Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç ve Değerlendirme, Kaynakça, Genişletilmiş Özet ve diğer tüm ana başlıklar 14 punto, kalın, sola yaslı ve her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalıdır. İkinci düzey tüm başlıklar ise 12 punto, kalın, sola yaslı ve her kelimenin ilk harfi büyük olmalıdır.

8. Makalelerde yer alan tablo, şekil ya da grafikler bilgisayarda oluşturulmalıdır. Tablo, şekil, grafik ya da resimlerin adları altta yer almalı, 10 punto, kalın ve her kelimenin ilk harfi büyük yazılmalı ve sırasıyla numaralandırılmalıdır.

9. Çalışmaların ortalama 5000-8000 kelime arasında olması tavsiye edilir.

10. Dergimize gönderilen makalelerdeki referansların  MS Office Word içerisindeki referans yönetim araçlarıyla oluşturulması gerekmektedir. Bir referans yönetim aracı kullanılmadan hazırlanan çalışmalar değerlendirilmeye alınmayacaktır.

11. Referans gösteriminde APA (American Psychological Associatinon) Style 6th Edition kullanılmalıdır. Bu doğrultuda Türk Kütüphaneciler Derneği’nin hazırladığı “Bilimsel Yayınlarda Kaynak Gösterme, Tablo ve Şekil Oluşturma Rehberi APA 6 Kuralları” isimli rehber kullanılmalıdır. Rehbere www.tk.org.tr/APA/apa_2.pdf erişebilirsiniz.

12. Yazılarda yazım ve imla kurallarına uyulmalı, imla ve noktalamada Türk Dil Kurumu’nun hazırladığı güncel İmla Kılavuzu esas alınmalıdır.