Yazım Kuralları

YAZIM KURALLARI

1. Gönderilen yazılar, derginin yayın ilkeleri ve yazım kurallarına göre düzenlenmelidir.

2. Çalışmalar, Türkçe Başlık, Özet, Anahtar Kelimeler, İngilizce Başlık, Abstract, Keywords, Giriş, Ana Metin, Sonuç, Kaynakça ve Genişletilmiş Özet (Extended Abstract) şeklinde bir akışı takip etmelidir.

3. Dergiye gönderilen yazılar 20 sayfayı geçmemelidir.

4. Çalışmalar MS Office Word programında, A4 boyutunda, tüm kenarlarından 2,5 cm bırakılan sayfa düzeninde, normal yazı stilinde, Times New Roman yazı karakterinde, önce 0 nk sonra 6 nk ve 1,5 satır aralığında, 12 puntoda ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır. Paragrafların ilk satırına ise 1,25 cm girinti eklenmelidir.

5- Çalışmalarda 150-250 kelime arasında Türkçe ve İngilizce özet olmalıdır. Özetlerin altına en az 3’er adet anahtar kelime yazılmalıdır. Özetler ve anahtar kelimeler, 11 puntoda, 1 satır aralığında, italik ve iki yana yaslı olarak hazırlanmalıdır.

6-İngilizce genişletilmiş özet (extended abstract) 700-1000 kelime aralığında olmalıdır. İngilizce genişletilmiş özet sadece Türkçe makaleler için zorunludur.

7-Makalenin başlıkları aşağıdaki gibi düzenlenmelidir:

- Türkçe ve İngilizce ana başlıklar: 14 punto, kalın, ortalı ve tüm kelimeler büyük

- Özet ve Abstract: 14 punto, italik, sola yaslı, kalın, kelimenin ilk harfi büyük

- Anahtar Kelimeler ve Keywords: 11 punto, italik, sola yaslı, kalın, kelimenin ilk harfi büyük

- Giriş, Ana Metin, Sonuç, Kaynakça, Genişletilmiş Özet ve diğer tüm ana başlıklar: 14 punto, kalın, sola yaslı, tüm kelimeler büyük ve 1,25 cm girinti

- İkinci düzey tüm başlıklar: 12 punto, kalın, sola yaslı, her kelimenin ilk harfi büyük ve 1,25 cm girinti

- Üçüncü düzey başlıklar: 12 punto, kalın, italik, sola yaslı, her kelimenin ilk harfi büyük ve 1,25 cm girinti

8- Yazar adları, 14 punto, kelimelerin baş harfi büyük, ortalı ve unvan kullanılmadan yazılmalıdır. Yazar unvanları, kurum bilgileri, mail adresleri, ORCID numaraları ise kelimelerin ilk harfi büyük olacak şekilde ve araya virgül konularak dipnot olarak verilmelidir. Sempozyum, kongre gibi bilimsel toplantılarda sunulan çalışmaların hangi sempozyumda/kongrede, ne zaman ve nerede sunulduğu yazının başlığına eklenen dipnotla belirtilmelidir.

9- Makalelerde yer alan tablo, şekil ya da grafikler bilgisayarda oluşturulmalıdır. Tablo, şekil, grafik ya da resimlerin adları altta yer almalı, 10 punto, kalın, her kelimenin ilk harfi büyük olarak yazılmalı ve sırasıyla numaralandırılmalıdır.

10- Metin içi alıntılama ve kaynak gösterme için APA (American Psychological Association) Style 7th Edition kullanılmalıdır. Bu hususta APA 7 ile ilgili kurallara aşağıdaki linkten ulaşılabilir:

https://apastyle.apa.org/style-grammar-guidelines/references/examples/

11- Dergiye gönderilen yazılar, Türk Dil Kurumu yazım kuralları esaslarına uygun olmalıdır.