Editör Kurulu

Dergi-İmtiyaz Sahibi / Owner

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İletişim Fakültesi/ Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı)

e-posta: enderhankarakoc@aybu.edu.tr

ORCID: 0000-0001-8969-6144

Ankara / TÜRKİYE

Editörler / Editors

Doç. Dr. Onur TAYDAŞ (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı)

e-posta: onurtaydas@cumhuriyet.edu.tr

ORCID: 0000-0002-5068-8988

Sivas / TÜRKİYE

Doç. Dr. Sefer KALAMAN (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Yeni Medya ve İletişim Bölümü/Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı)

e-posta: skalaman@ybu.edu.tr

ORCID: 0000-0002-2761-1229

Ankara / TÜRKİYE

Editör Yardımcıları / Assistant Editors

Dr. Öğr. Üyesi Selim BEYAZYÜZ (Düzce Üniversitesi/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı)

e-posta: selimbeyazyuz@duzce.edu.tr

ORCID: 0000-0002-8384-8992

Düzce / TÜRKİYE

Öğr. Gör. Mehmet Ali SEVİMLİ (Necmettin Erbakan Üniversitesi/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Sinema ve Televizyon Anasanat Dalı)

e-posta: masevimli@erbakan.edu.tr

ORCID: 0000-0002-2367-9912

Konya / TÜRKİYE

İndeks Editörleri / Index Editors

Öğr. Gör. Salih KÖSE (Çankırı Karatekin Üniversitesi/Sanat, Tasarım ve Mimarlık Fakültesi/Sinema ve Televizyon Bölümü/Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı)

e-posta: salihkose@karatekin.edu.tr

ORCID: 0000-0002-8135-6310

Çankırı / TÜRKİYE

Mizanpaj Editörleri / Layout Editors

Muhammed Ali DİNÇ (Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi)

ORCID: 0000-0003-3944-5368

e-posta: mali.dinc@selcuk.edu.tr

Konya / TÜRKİYE

Türkçe Dil Editörü / Turkish Language Editor

Doç. Dr. Enes BAL (Necmettin Erbakan Üniversitesi/Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı)

e-posta: ebal@erbakan.edu.tr

ORCID: 0000-0002-6426-9426

Konya / TÜRKİYE

Ayşe Mine ARSLAN (Cumhuriyet Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı / İletişim Bilimleri / Yüksek Lisans Öğrencisi)

e-posta: mineguz1@hotmail.com

ORCID: 0009-0007-8872-8539

Sivas / TÜRKİYE

İngilizce Dil Editörü / English Language Editor

Doç. Dr. Salih GÜRBÜZ (Necmettin Erbakan Üniversitesi/Güzel Sanatlar ve Mimarlık Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Film Tasarım ve Yönetmenliği Anasanat Dalı)

e-posta: gurbuzsalih@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-5690-8136

Konya / TÜRKİYE

Sorumlu Yazı İşleri / Responsible Editorial

Doç. Dr. Mehmet Sefa DOĞRU (Selçuk Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon Bölümü/Çizgi Film ve Animasyon Anasanat Dalı)

e-posta: sefadogru@selcuk.edu.tr

ORCID: 0000-0002-2680-888X

Konya / TÜRKİYE

ALAN EDİTÖRLERİ / AREA EDITORS

Gazetecilik / Journalism

Prof. Dr. Narin Tülay ŞEKER (Akdeniz Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü, Bilişim Anabilim Dalı)

e-posta: tulayseker@akdeniz.edu.tr

ORCID: 0000-0001-9660-7197

Antalya / TÜRKİYE

Prof. Dr. Onur BEKİROĞLU (Ondokuz Mayıs Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü/Gazetecilik Anabilim Dalı)

e-posta: onur.bekiroglu@omu.edu.tr

ORCID: 0000-0002-4526-358X

Samsun / TÜRKİYE 

Halkla İlişkiler ve Tanıtım / Public Relations and Promotion

Prof. Dr. Makbule Evrim GÜLSÜNLER (Selçuk Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü/Araştırma Yöntemleri Anabilim Dalı)

e-posta: ecil@selcuk.edu.tr

ORCID: 0000-0003-2092-0958

Konya / TÜRKİYE

Doç. Dr. Hüsamettin AKAR (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü/ Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı)

e-posta: husamettinakar@ibu.edu.tr

ORCID: 0000-0001-6742-6629

Bolu / TÜRKİYE

  Reklamcılık / Advertising

 Doç. Dr. Ersin DİKER (Gümüşhane Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü/Halkla İlişkiler Anabilim Dalı)

e-posta: ersindiker@gumushane.edu.tr

ORCID: 0000-0002-3973- 0639

Gümüşhane / TÜRKİYE

Yeni Medya / New Media

Prof. Dr. Umur IŞIK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü/Gazetecilik Anabilim Dalı)

e-posta: umur.isik@hbv.edu.tr

ORCID: 0000-0002-1168-3578

Ankara / TÜRKİYE

Doç. Dr. Mustafa BOSTANCI (Sakarya Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü)

e-posta: mbostanci@sakarya.edu.tr

ORCID: 0000-0002-9235-293X

Sakarya / TÜRKİYE

İletişim Çalışmaları / Communication Studies

Doç. Dr. Ülhak ÇİMEN (Atatürk Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı)

e-posta: ulhak.cimen@atauni.edu.tr

ORCID: 0000-0002-7307-4874

Erzurum / TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Deniz KURTYILMAZ (Giresun Üniversitesi/Tirebolu İletişim Fakültesi/Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü)

e-posta: deniz.kurtyilmaz@giresun.edu.tr

ORCID: 0000-0001-8123-8034

Giresun / TÜRKİYE

Radyo, Televizyon ve Sinema / Radio, Television and Cinema

Prof. Dr. Fevzi KASAP (Yakın Doğu Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Radyo Televizyon ve Sinema Bölümü/Radyo, Televizyon ve Sinema Pr.)

e-posta: fevzi.kasap@neu.edu.tr

ORCID: 0000-0003-3965-3837

Lefkoşa / KKTC

Doç. Dr. Cüneyt KORKUT (Atatürk Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Televizyon Anabilim Dalı)

e-posta: ckorkut@atauni.edu.tr

ORCID: 0000-0001-9763-5202

Erzurum / TÜRKİYE

Ön Kontrolden Sorumlu Editör / Editor Responsible for Preliminary Control

Prof. Dr. Naci İSPİR (Atatürk Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Temel İletişim Bilimleri Anabilim Dalı)

e-posta: naciispir@atauni.edu.tr

ORCID: 0000-0002-6239-7934

Erzurum / TÜRKİYE

Etik Editörü / Ethics Editor

Doç. Dr. İkbal BOZKURT AVCI (Samsun Üniversitesi/İktisadi, İdari ve Sosyal Bilimler Fakültesi/İletişim Tasarımı ve Yönetimi Bölümü/İletişim Tasarımı ve Yönetimi Anabilim Dalı)

e-posta: ikbal.avci@samsun.edu.tr

ORCID: 0000-0002-9604-7291

Samsun / TÜRKİYE

İstatistik Editörü / Statistics Editor

Doç. Dr. Murat KOÇYİĞİT (Necmettin Erbakan Üniversitesi/ Rekreasyon Yönetimi Bölümü/Rekreasyon Yönetimi Anabilim Dalı)

e-posta: mkocyigit@erbakan.edu.tr

ORCID: 0000-0002-2250-415X

Konya / TÜRKİYE

Arşiv Sorumlusu / Archive Supervisor

Dr. Seher KARATAŞ

e-posta: shr.byr14@outlook.com

ORCID: 0000-0002-3820-520X

Yayın Editörü / Publication Editor

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT (Kütahya Dumlupınar Üniversitesi/Güzel Sanatlar Fakültesi/Çizgi Film ve Animasyon Bölümü/Çizgi Film ve Animasyon Anasanat Dalı)

e-posta: abdullah.mert@dpu.edu.tr

ORCID: 0000-0002-6306-412X

Kütahya / TÜRKİYE

Editöryal Sekreterya / Editorial Secretaria

Batın Berr GÜNEY (Atatürk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doktora Öğrencisi)

e-posta: batin.guney@hbv.edu.tr

ORCID: 0000-0001-5579-3739

Erzurum / TÜRKİYE

Son Okuma / Final Reading

Doç. Dr. Nesrin ÖĞÜT

e-posta: nogut42@hotmail.com

ORCID: 0000-0002-9026-0839

Konya / TÜRKİYE

Hamide SARITAŞ (Selçuk Üniversitesi / Sosyal Bilimler Enstitüsü / Doktora Öğrencisi)

e-posta: hsaritas32@gmail.com

ORCID: 0000-0003-1401-4174

Konya / TÜRKİYE

Grafik Tasarım / Graphic Design

Öğr. Gör. Tarık DOĞAN (Selçuk Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Reklamcılık Bölümü/Görsel Tasarım ve Reklam Grafiği Anabilim Dalı)

e-posta: tdogan@selcuk.edu.tr

ORCID: 0000-0001-6761-2536

Konya / TÜRKİYE

Teknik İletişim / Technical Communication 

Şafak DÖNMEZ

e-posta: safakdonmez15@gmail.com

ORCID: 0000-0003-2843-783X

Sivas / TÜRKİYE

Eda İNALOĞLU (Düzce Üniversitesi/ Lisansüstü Eğitim Enstitüsü/ Radyo, Televizyon ve Sinema Anasanat Dalı/ Yüksek Lisans Öğrencisi)

e-posta: edainaloglu@gmail.com

ORCID: 0000-0001-9016-5893

Düzce / TÜRKİYE