Editör Kurulu

Dergi-İmtiyaz Sahibi /Owner

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ

 

Editörler / Editors

Doç. Dr. Onur TAYDAŞ

Doç. Dr. Sefer KALAMAN

 

Editör Yardımcıları / Assistant Editors

Dr. Öğr. Üyesi Selim BEYAZYÜZ

Öğr. Gör. Mehmet Ali SEVİMLİ

 

Mizanpaj Editörleri / Layout Editors

Öğr. Gör. Salih KÖSE

Muhammed Ali DİNÇ

 

Yazım ve Dil Editörleri / Spelling and Language Editors

Doç. Dr. Enes BAL

Doç. Dr. Salih GÜRBÜZ

Ayşe Mine EĞÜZ

 

Sorumlu Yazı İşleri / Responsible Editorial

Doç. Dr. Mehmet Sefa DOĞRU

 

Alan Editörleri / Area Editors

Prof. Dr. Fevzi KASAP

Prof. Dr. Vahit İLHAN

Prof. Dr. Onur BEKİROĞLU

Prof. Dr. Makbule Evrim GÜLSÜNLER

Prof. Dr. İmran ASLAN

Doç. Dr. Umur IŞIK

Doç. Dr. Ülhak ÇİMEN

 

İstatistik Editörü / Statistics Editor

Dr. Öğr. Üyesi İkbal BOZKURT AVCI

 

Arşiv Sorumlusu / Archive Specialist

Seher KARATAŞ

 

Teknik İletişim / Technical Communication

Şafak DÖNMEZ

 

Editoryal Sekreterya / Editorial Secretaria

Dr. Öğr. Üyesi Merve ERDOĞAN

 

Yayın Editörü / Publication Editor

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

 

Son Okuma / Final Reading

Hamide SARITAŞ

 

Grafik Tasarım / Graphic Design

Öğr. Gör. Tarık DOĞAN