Editör Kurulu

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ

Editör

Doç. Dr. Onur TAYDAŞ

Doç. Dr. Sefer KALAMAN

Editör Yardımcıları

Arş. Gör. Dr. Selim BEYAZYÜZ

Öğr. Gör. Mehmet Ali SEVİMLİ 

Mizanpaj Editörü

Öğr. Gör. Salih KÖSE

Yazım ve Dil Editörleri

Doç. Dr. Enes BAL

Doç. Dr. Salih GÜRBÜZ

Doç. Dr. Mehmet Sefa DOĞRU

Öğr. Gör. Salih KÖSE

Alan Editörleri

Prof. Dr. Fevzi KASAP (Sinema)

Prof. Dr. Vahit İLHAN (Radyo ve Televizyon)

Prof. Dr. Onur BEKİROĞLU (Gazetecilik)

Prof. Dr. Makbule Evrim GÜLSÜNLER (Halkla İlişkiler)

Prof. Dr. İmran ASLAN (Reklamcılık)

Doç. Dr. Umur IŞIK (Yeni Medya)

Doç.Dr. Ülhak ÇİMEN (İletişim Çalışmaları)

Yayın Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi İkbal BOZKURT AVCI

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

Editoryal Sekreterya

Arş. Gör. Dr. Merve ERDOĞAN

Arşiv Sorumlusu

Seher KARATAŞ

Son Okuma

Seher KAVAK

Seher KARATAŞ

Teknik İletişim

Şafak DÖNMEZ