Editör Kurulu

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ

Editör

Doç. Dr. Onur TAYDAŞ

Doç. Dr. Sefer KALAMAN

Editör Yardımcıları

Öğr. Gör. Mehmet Ali SEVİMLİ 

Arş. Gör. Selim BEYAZYÜZ

Mizanpaj Editörü

Öğr. Gör. Melikşah YAZICI

Yazım ve Dil Editörleri

Doç.Dr. Enes BAL

Doç. Dr. Salih GÜRBÜZ

Dr. Öğr Üyesi Mehmet Sefa DOĞRU

Alan Editörleri

Prof. Dr. Fevzi KASAP (Sinema)

Prof. Dr. Vahit İLHAN (Radyo ve Televizyon)

Prof. Dr. Onur BEKİROĞLU (Gazetecilik)

Prof. Dr. Ahmet TARHAN (Halkla İlişkiler)

Prof. Dr. İmran ASLAN (Reklamcılık)

Doç. Dr. Umur IŞIK (Yeni Medya)

Doç.Dr. Ülhak ÇİMEN (İletişim Çalışmaları)

Yayın Editörleri

Dr. Öğr. Üyesi İkbal BOZKURT AVCI

Dr. Öğr. Üyesi Abdullah MERT

Editoryal Sekreterya

Seher KAVAK 

Arş. Gör. Merve ERDOĞAN

Arşiv Sorumlusu

Seher KARATAŞ

Teknik İletişim

Şafak DÖNMEZ