Yayın Kurulu

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ (Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Yayın Kurulu 

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü)

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, İştip Gotse Delçev Üniversitesi / Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Prof. Dr. Selami ÖZSOY (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü)

Prof. Dr. Ümit ARKLAN (Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Prof. Dr. Zakir AVŞAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Ahmet OKTAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Radyo ve Televizyon Teknolojileri Programı)

Doç. Dr. Göksel GÖKER (Fırat Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü)

Doç. Dr. Mevlüt AKYOL (İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Doç. Dr. Mikail BATU (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Doç. Dr. Ozan ÖZPAY (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Özlem DUGAN (Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü)

Doç. Dr. Zühal Fidan BARİTÇİ (Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü)

Doç. Dr. Mehmet Sena KÖSEDAĞ (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü)

Doç. Dr. Redife SAINI (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Uluslararası Balkan Üniversitesi)

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi Ekin VURAL (Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)