Yayın Kurulu

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ (Selçuk University, Faculty of Communication, Department of Radio-Cinema and Television)

Yayın Kurulu

Prof. Dr. Ümit ARKLAN (Süleyman Demirel Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Prof. Dr.  Yusuf ADIGÜZEL (Sakarya Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü)

Prof. Dr. Selami ÖZSOY (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü)

Prof. Dr. Zakir AVŞAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü)

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, İştip Gotse Delçev Üniversitesi / Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

Doç. Dr. Ahmet OKTAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü)

Doç. Dr. Mikail BATU (Ege Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Doç. Dr. Özlem DUGAN (Uşak Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü)

Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Muğla Meslek Yüksekokulu, Elektronik ve Otomasyon Bölümü / Radyo ve Televizyon Teknolojileri Programı)

Doç. Dr. Zühal Fidan BARİTÇİ (Aksaray Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü)

Doç. Dr. Göksel GÖKER (Fırat Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü)

Doç. Dr. Mevlüt AKYOL (İnönü Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Ozan ÖZPAY (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Sena KÖSEDAĞ (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü)

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi Ekin VURAL (Yozgat Bozok Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü)

Yrd. Doç. Dr. Redife SAİNİ (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Uluslararası Balkan Üniversitesi)