Yayın Kurulu

Dergi Sahibi

Prof. Dr. Enderhan KARAKOÇ (Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İletişim Fakültesi/ Yeni Medya ve İletişim Anabilim Dalı)

e-posta: enderhankarakoc@aybu.edu.tr

ORCID: 0000-0001-8969-6144

Ankara / TÜRKİYE

Yayın Kurulu 

Prof. Dr. Göksel GÖKER (Fırat Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü/Genel Gazetecilik Anabilim Dalı)

e-posta: ggoker@firat.edu.tr

ORCID: 0000-0002-5794-1122

Elazığ / TÜRKİYE

Prof. Dr. Hakan AYDIN (Erciyes Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü/Basın Yayın Tekniği Anabilim Dalı)

e-posta: haydin@erciyes.edu.tr

ORCID: 0000-0003-4873-0988

Kayseri / TÜRKİYE

Prof. Dr. Mahmut ÇELİK (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, İştip Gotse Delçev Üniversitesi/Filoloji Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü)

e-posta: mahmut.celik@ugd.edu.mk

Stip / MAKEDONYA

Prof. Dr. Selami ÖZSOY (Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü/Gazetecilik Anabilim Dalı)

e-posta: ozsoy_s@ibu.edu.tr

ORCID: 0000-0003-0066-3122

Bolu / TÜRKİYE

Prof. Dr. Ömer ALANKA (Mustafa Kemal Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü/Genel Gazetecilik Anabilim Dalı)

e-posta: omer.alanka@mku.edu.tr

ORCID: 0000-0002-5558-1848

Hatay / TÜRKİYE

Prof. Dr. Ümit ARKLAN (Süleyman Demirel Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü/Halkla İlişkiler Anabilim Dalı)

e-posta: umitarklan@sdu.edu.tr

ORCID: 0000-0003-0066-3122

Isparta / TÜRKİYE

Prof. Dr. Zakir AVŞAR (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Radyo, Sinema ve Televizyon Anabilim Dalı) 

e-posta: zakir.avsar@hbv.edu.tr

ORCID: 0000-0002-1427-127X

Ankara / TÜRKİYE

Prof. Dr. Mevlüt AKYOL (İnönü Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü/Reklamcılık Ve Tanıtım Anabilim Dalı)

e-posta: mevlut.akyol@inonu.edu.tr

ORCID: 0000-0002-2195-1652

Malatya / TÜRKİYE

Doç. Dr. Ahmet OKTAN (Ondokuz Mayıs Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Radyo Televizyon ve Sinema Anabilim Dalı)

e-posta: ahmetoktan@gmail.com

ORCID: 0000-0002-2618-2127

Samsun / TÜRKİYE

Doç. Dr. Fatma ÇAKMAK (Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi/Fethiye İşletme Fakültesi/İşletme Bölümü/Üretim Yönetimi ve Pazarlama Anabilim Dalı

e-posta: fatmacakmak@mu.edu.tr

ORCID: 0000-0002-7276-5016

Muğla / TÜRKİYE

Doç. Dr. Haldun NARMANLIOĞLU (Marmara Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Gazetecilik Bölümü/Bilişim Anabilim Dalı)

e-posta: haldun.narmanlioglu@marmara.edu.tr

ORCID: 0000-0001-5137-8407

İstanbul / TÜRKİYE

Doç. Dr. Oğuz GÖKSU (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü/Halkla İlişkiler ve Tanıtım Anabilim Dalı)

e-posta: oguz.goksu@hbv.edu.tr

ORCID: 0000-0002-7923-8761

Ankara / TÜRKİYE

Doç. Ozan ÖZPAY (Sivas Cumhuriyet Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü/Radyo ve Televizyon Anabilim Dalı)

e-posta: ozanozpay@cumhuriyet.edu.tr

ORCID: 0000-0002-0352-696X

Sivas / TÜRKİYE

Doç. Dr. Özlem DUGAN (Uşak Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü/Kişilerarası İletişim Anabilim Dalı)

e-posta: ozlem.dugan@usak.edu.tr

ORCID: 0000-0001-9028-7989

Uşak / TÜRKİYE

Doç. Dr. Redife SAINI (Kuzey Makedonya Cumhuriyeti, Uluslararası Balkan Üniversitesi, Eğitim Fakültesi)

e-posta: refide.saini@outlook.com

ORCID: 0000-0001-8838-080X

Üsküp / MAKEDONYA

Doç. Dr. Zühal Fidan BARİTCİ (Aksaray Üniversitesi/İletişim Fakültesi/Halkla İlişkiler ve Reklamcılık Bölümü/Halkla İlişkiler Anabilim Dalı)

e-posta: zuhalfidan@aksaray.edu.tr

ORCID: 0000-0002-0957-1040

Aksaray / TÜRKİYE

Dr. Öğr. Üyesi Nazmi Ekin VURAL (Yozgat Bozok Üniversitesi/İletişim Fakültesi/İletişim Bilimleri Bölümü/İletişim Tasarımı Anabilim Dalı)

e-posta: ekin.vural@bozok.edu.tr

ORCID: 0000-0003-4198-0407

Yozgat / TÜRKİYE