YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN GAZETECİLİK ALANINDA KULLANIMINA YÖNELİK SORUNLAR VE RİSKLER

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378891%20

Anahtar Kelimeler:

Yapay Zekâ, Gazetecilik, Gazetecilik Etiği, Robot Gazetecilik

Özet

Yeni teknolojilerin gazetecilik alanına dahil olmasıyla haber içeriğinde, üretim araçlarında ve haberin tüketiminde her zaman değişim ve dönüşümler yaşanmıştır. Bu süreçler akademik araştırma ve tartışmaların odağında olmuştur. Dijital gazetecilik alanında görece yeni bir gelişme olan yapay zekâ teknolojileri bu teknolojik etkinin son halkasıdır. Habere ilişkin tüm süreçlerin etkilendiği bu teknolojiler birçok boyutuyla tartışılmaktadır. Yapay zekâ teknolojilerinin yapısı ve bu teknolojilere dair popüler yaklaşımların da etkisiyle tartışmaların genellikle olumsuz değişim ve dönüşümlere odaklandığı görülmektedir. Bu çalışma da yapay zekâ teknolojilerinin gazetecilik alanına dahil olmasıyla ortaya çıkan veya çıkması ön görülen sorunlara odaklanmaktadır. Akademik ve sektörel kaynaklardan ve tartışmalardan beslenen çalışmada vurgulanan noktalar tarafsızlık, objektiflik, şeffaflık, hesap verebilirlik, doğruluk gibi temel gazetecilik değerleri ile yapay zekâ teknolojilerinin bazı açılardan çeliştiği yönündedir. Bu çelişkinin temel nedenleri yapay zekâ teknolojilerinin yapısı, yapay zekâ teknolojilerinin sahipliği ve bu teknolojilere erişim gibi faktörler olarak belirmektedir. Bir diğer değinilmesi gereken nokta ise genel olarak yapay zekâ teknolojilerinin yanlış yansıtılması ve algılanmasıdır. Literatürde görülen en temel çözüm önerileri ise yapay zekâ teknolojilerinin insan denetiminde kullanılması ve yapay zekanın gazetecilik eğitimine dahil edilmesi şeklindedir. Çalışma gazetecilik alanında çalışan akademisyenler ve gazeteciler için temel sorunları ve riskleri tartışmaya açıyor olmasıyla önemli görülmektedir.

Yayınlanmış

09/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yıldızgörür, M. R. (2023). YAPAY ZEKÂ TEKNOLOJİLERİNİN GAZETECİLİK ALANINDA KULLANIMINA YÖNELİK SORUNLAR VE RİSKLER. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 564–587. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378891

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri