Amaç ve Kapsam

Yayın İçeriği

Türkiye Medya Akademisi Dergisi orijinal bilimsel yayınları içerir. Editoryal çalışmalar hariç yayımlanan tüm makaleler çift taraflı kör akran değerlendirmesi sürecine tabidir.

Amaç ve Kapsam

Derginin amacı, bilimsel öneme sahip yüksek kaliteli yayınlar yayınlayarak bilime katkıda bulunmaktır. Bu amaçla, iletişim bilimleriyle (yeni medya, radyo, televizyon, sinema, halkla ilişkiler, gazetecilik vb.) ilgili konuların ve farklı bilim dallarının (sosyoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi vb.) iletişim alanıyla alakalı tüm alanlarda özgün araştırma makaleleri, derlemeler, olgu sunumları ve editöre mektuplar yayınlanır. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, iletişim alanıyla ilgili tüm alanlarında makaleler yayınlamayı amaçlayan, bağımsız, çift kör hakemli, açık erişimli ve çevrimiçi yayın yapan bir dergidir. Makaleler, daha önce yayınlanmamış veya başka bir yerde yayınlanmak üzere gönderilmemiş orijinal verileri açıklamalıdır. Ayrıca bir yazar birden fazla makaleyi aynı dönem içerisinde dergiye gönderemez. Türkiye Medya Akademisi Dergisi gönderim kurallarına ve dergi kapsamına uygun görülen yazılar alanında uzman en az iki hakeme bilimsel değerlendirme için gönderilir. Uygunluğunu tartışan Türkiye Medya Akademisi Dergisi Editör Kurulu üyeleri, daha sonra her bir gönderiye ilişkin hakemlerin yorumlarını dikkate alır. Gönderilen tüm yazılar için nihai karar Editör(ler)'e aittir. Türkiye Medya Akademisi Dergisi’nin Yayın Kurulu, International Council of Medical Journal Editors (ICMJE), World Association of Medical Editors (WAME) ve Committee on Publication Ethics (COPE) kriterlerine uymayı taahhüt eder.

Konu Kategorisi: Sosyal Bilimler

Bilim Alanı: İletişim

Anahtar Kelimeler: İletişim, Yeni Medya, Kültürel Çalışmalar, İletişim Kuramları, Kitle İletişim Araçları, Halkla İlişkiler ve Reklam, İletişim Sosyolojisi

Yayın Dili

Tam Metin Yayın Dili:

  • Birincil Dil: Türkçe
  • İkincil Dil: İngilizce

İngilizce ve Latin Alfabesiyle Yazılan İçerik:

  • Makale Başlığı: Türkçe & İngilizce
  • Yazar Adı: Türkçe (Latin Alfabesinde)
  • Yazar Adresi: Türkçe (Latin Alfabesinde)
  • Anahtar Kelimeler: Türkçe & İngilizce
  • Kaynakça: Türkçe (Latin Alfabesinde)

Tam Metin: Türkçe (Latin Alfabesinde)

Makale Başvuruları

Gönderilen makaleler derginin amaç ve kapsamına uygun olmalıdır. Orijinal, yayınlanmamış ve başka bir dergide değerlendirme sürecinde olmayan, her bir yazar tarafından içeriği ve gönderimi onaylanmış yazılar değerlendirmeye kabul edilir.

Okur Kitlesi

Hedef okuyucu kitlesi; iletişim ve medyanın her alanı ile meslek mensupları, uzmanlar, araştırmacılar, uzmanlık ve doktora öğrencileri yanı sıra bu alanla ilgili öğrencileridir. Sürekli mesleki gelişim ve araştırma kültürünün yaygınlaşmasına katkı sağlamayı hedefler.

Ücret Politikası

Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için hiçbir ad altında işleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz. Türkiye Medya Akademisi Dergisi yayın politikaları gereği sponsorluk ve reklam da kabul etmemektedir. Türkiye Medya Akademisi Dergisi'nin tüm giderleri Türkiye Medya Akademisi Dergisi Editör Kurulu tarafından karşılanmaktadır.

Telif Hakkı

Türkiye Medya Akademisi Dergisinde yayımlanan çalışmaların telif hakları yazarlarına aittir. Yazarlar gönderdikleri fikri eserin, Türkiye Medya Akademisi Dergisi tarafından Creative Commons Atıf-GayrıTicari 4.0 Uluslararası (CC BY-NC 4.0) lisansı ile yayımlamasına izin verirler.

Makalelerin Özgünlüğü

Türkiye Medya Akademisi Dergisi, daha önce başka bir yerde yayımlanan çalışmaları kabul etmez. Ancak bazen yabancı dildeki yayınlanmış makaleler işleme alınabilir.