Dergi Hakkında

Türkiye Medya Akademisi Dergisi, Sosyal ve Beşerî Bilimler/İletişim alanlarıyla (yeni medya, radyo, televizyon, sinema, halkla ilişkiler, gazetecilik vb.) ilgili konuların ve farklı bilim dallarının (sosyoloji, psikoloji, felsefe, siyaset bilimi vb.) iletişim alanıyla alakalı tüm alanlarla alakalı konuları kapsamaktadır.

Türkiye Medya Akademisi Dergisi, iletişim alanına katkı sağlayacak çalışmaları Türkçe ve İngilizce dillerinde yayımlayarak bu alandaki bilginin ulusal ve uluslararası düzeyde artmasını ve paylaşımını amaçlamaktadır. Türkiye Medya Akademisi Dergisi’nin hedef kitlesini akademisyenler, araştırmacılar, lisansüstü öğrenciler ve ilgili akademik kurum ve kuruluşlar oluşturmaktadır. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 2021 yılında yayın hayatına başlamış olup 28 Şubat ve 28 Eylül tarihlerinde olmak üzere yılda iki kez elektronik ortamda yayımlanan ve açık erişimli bir dergidir. Türkiye Medya Akademisi Dergisi’ne gönderilen çalışmalar, çift taraflı kör hakemlik sisteminin hassasiyetle işletildiği hakem sürecine tabi tutulmaktadır. Ayrıca tüm makaleler yayın etiği ihlallerini engellemek amacıyla intihal taramasından geçirilir ve benzerlik oranının %15’i geçmemesi ön şart olarak aranmaktadır.

Türkiye Medya Akademisi Dergisi, Advanced Sciences Index, Asos Index, Cite Factor, Directory Of Research Journals Indexing (DRJI), Eurosian Scientific Journal Index (ESJI), Europub, Google Scholar, International Institute Of Organized Research (I2OR) gibi uluslararası veri platformları tarafından taranmaktadır.

e-ISSN: 2791-6014

Duyurular

Yeni Sayı

Cilt 4 Sayı 7 (2024)
Tüm Sayıları Göster