THE PLATFORM FİLMİNİN ESKATOLOJİK METAFORLAR VE İLAHİ KOMEDYA’NIN CEHENNEM TASVİRİ BÖLÜMÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7682828

Anahtar Kelimeler:

The Platform Filmi, İlahi Komedya, Metafor

Özet

The Platform (2019) toplumsal sınıflaşmalar, sosyolojik değerlendirmeler, eşitsiz kaynak dağılımları, toplumların sınıf oluşumları, liberal ve kapitalist ekonomi modelleri ve bunun gibi birçok bağlamda derinlemesine çözümlemeler yapılacak bir film olarak değerlendirilmektedir. Üstelik bu kadar eleştirel yaklaşımlarla şekillenen ve bu bağlamda okunabilen filmi, kapitalizmin bir ögesi olan dijital bir sinema platformunda yayınlanması sebebiyle kendi alt metinlerine paralel ya da tamamen ona zıt bir anlamda da okumak mümkündür. Söz konusu bu yapım, eskatolojik anlatımlar üzerinden, öte dünya betimlemelerinin, mistik ve dini tasvirler ışığında günümüz toplumu ve toplumsal değerlerinin aldığı şekil ve bu süreçte Dante’nin ‘İlahi Komedya’sının filme etkisi üzerinden değerlendirilecektir. Bu doğrultuda çalışmada literatür taraması uygulandıktan sonra söylem çözümlemesi gerçekleştirilerek Dante’nin İlahi Komedya isimli eserinin “Cehennem” bölümüne, Hristiyanlığın yedi ölümcül günahının ve kurtarıcı Mesih kavramının filmdeki temsiline bakılarak filmin çözümlemesi yapılacaktır. Bu eserlerden yüzlerce yıl sonra çekilen filmin günümüz sinemasında nasıl vücut bulduğuna bakılacaktır

Yayınlanmış

02/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Erdoğan, T., & Yıldırım, E. (2023). THE PLATFORM FİLMİNİN ESKATOLOJİK METAFORLAR VE İLAHİ KOMEDYA’NIN CEHENNEM TASVİRİ BÖLÜMÜ BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(5), 141–167. https://doi.org/10.5281/zenodo.7682828

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri