Sosyal Hızlanma Teorisi Bağlamında Zaman Kavramı

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10715821

Anahtar Kelimeler:

Sosyal Hızlanma, Toplumsal Değişimin Hızlanması, Yaşam Hızının Artması, Atalet, Zaman, Ağ Zamanı

Özet

Günümüzde teknolojik gelişmeyle birlikte insanların yaşam hızı belirgin biçimde artmıştır. Bu çalışmanın amacı, buhar makinesinin icadı ve takip eden endüstri devrimi ile başlayan sanayi toplumu sürecinde ulaşım, iletişim ve üretimin artması ve dijitalleşme ile birlikte, toplumsal değişimin hızlanması ve kişilerin yaşam hızındaki artmanın, Hartmut Rosa’nın geliştirdiği sosyal hızlanma teorisi bağlamında ele alınmasıdır. Mekanik saat zamanının alanına ağ zamanının nasıl müdahalede bulunduğu ve alanını nasıl genişlettiği ifade edilecektir. Bu çalışmada birbiriyle bağlantılı üç kitap ve yazarlarının fikir ve düşünceleri ışığında hızlanma ve zaman kavramı literatür taraması yöntemi ile incelenecektir. Bu kitaplardan birincisi Hartmut Rosa (2013)’nın “Sosyal Hızlanma Modernizmin Yeni Teorisi” adlı kitabı, ikincisi Hartmut Rosa ve William E.Scheuerman (2009) tarafından derlenen “Yüksek Hızlı Toplum Sosyal Hızlanma, Güç ve Modernlik” adlı kitap ve son olarak Robert Hassan tarafından 2009 yılında kaleme alınan “Hız İmparatorlukları Toplum ve Siyasetin Hızlanması ve Zaman” adlı eserdir. Hızlanma ve zaman konusunu kaleme alan yazarların fikir ve düşüncelerinden örnekler verilerek ilk zaman imparatorluğu olan mekanik saatin yanında, ikinci zaman imparatorluğu olarak gelişen ağ zamanıyla birlikte, çoklu zamanın (ikiz zamanın) egemen olduğu bir zamanda yaşanmaktadır.

Yayınlanmış

02/28/2024

Nasıl Atıf Yapılır

Düz, M. (2024). Sosyal Hızlanma Teorisi Bağlamında Zaman Kavramı. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 4(7), 134–169. https://doi.org/10.5281/zenodo.10715821

Sayı

Bölüm

Doktora Tez Özetleri