Danışma Kurulu

Danışma Kurulu

Prof. Dr. Adem YILMAZ (Atatürk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo-Televizyon ve Sinema Bölümü)

Prof. Dr. Mehmet Sezai TÜRK (Kırgızistan, Türkiye Manas Üniversitesi, İletişim Fakültesi )

Prof. Dr. Metin KASIM (Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Radyo, Sinema ve Televizyon Bölümü)

Prof. Dr. Mustafa AKDAĞ (Erciyes Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla ilişkiler ve Tanıtım)

Prof. Dr. Mustafa ŞEKER (Akdeniz Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü)

Prof. Dr. Şükrü BALCI (Selçuk Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Gazetecilik Bölümü)

Prof. Dr. Erdal DAĞTAŞ (Anadolu Üniversitesi, İletişim Bilimleri Fakültesi, Basın ve Yayın Bölümü)

Prof. Dr. Gülcan IŞIK (Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü)

Prof. Dr. Nazım ELMAS (Giresun Üniversitesi, İletişim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilimler Eğitimi Bölümü)

Doç. Dr. Atilla JORMA (Makedonya Uluslararası Vizyon Üniversitesi, Balkan Araştırmaları Enstitüsü)