A THEORETICAL STUDY ON THE MEANING OF TRUST IN PUBLIC RELATIONS

Yazarlar

  • Salih Gürbüz

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.6556505

Anahtar Kelimeler:

Trust, public relations, corporate reputation, corporate communication, corporate image.

Özet

Güven, iki canlı arasındaki ilişkinin en önemli unsurlarından biridir. Güvenin yokluğunda, her türlü iş, ilişki ve iletişim hedeflerine tam olarak ulaşamaz. Bireyin kurumlarla olan iletişiminde ve kurumların hem kendi iç hedef gruplarıyla iletişiminde hem de halkla iletişiminde güven çok önemlidir. Halkı yakından anlamak, halkla iletişim kurmak, halk hakkında elde edilen verileri analiz ederek kurum ve halk arasında planlı faaliyetler yürütmek olan halkla ilişkiler açısından güven çok önemli bir konuma sahiptir. Halkla ilişkiler faaliyetlerinin oluşturacağı olumlu imaj ve itibarın temeli güvendir. Bu çalışmada halkla ilişkilerde güven kavramının yeri ve ilişkisi tartışılmış, halkla ilişkilerde güven kavramının ne anlama geldiği araştırılmış ve literatürde sunulan değerlendirmelere göre halkla ilişkilerin güvene dayalı bir faaliyet alanı olduğu ortaya konmuştur.

Yayınlanmış

04/29/2022 — 08/11/2022 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Gürbüz, S. (2022). A THEORETICAL STUDY ON THE MEANING OF TRUST IN PUBLIC RELATIONS. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 2(3), 40–54. https://doi.org/10.5281/zenodo.6556505 (Original work published 29 Nisan 2022)

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri