Bu, 11/24/2021 tarihinde yayınlanan eski bir sürüm. Güncel gürüme buradan erişebilirsiniz.

Bilişim Hukuku, Unutulma Hakkı ve Bilgi Asimetrisi Üzerine

Yazarlar

  • Şebnem İşür Hacı Bayram Veli Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Anahtar Kelimeler; Bilişim Hukuku, Vatandaşlık Hakkı, Özel Hayatın Dokunulmazlığı, Bilgi Asimetrisi, Unutulma Hakkı, Üçüncü Türden Haklar

Özet

Bu çalışmada, Türkiye’de bilişim hukuku ve onun sunmuş olduğu yasal hakların yanı sıra, gelişen dünya ile birlikte bilişim hukuku düzenlemeleri ve oluşan eksikleri ele alacağız. Değişen teknolojik gelişmelerle birlikte, günümüzde önemli bir yer edinmekte olan dijital dünya ve internet hayatımızın her alanında yer almaktadır. İnternetin ve dijital dünyanın hayatımızdaki önemli var oluşu ile birlikte yaşantımızda da yer alan sorunlar ve haklar oluşmaktadır. Oluşan haklar ve sorunlar bağlamındaki düzenlemeleri kapsayan bilişim hukukunda yer alan unsurlar incelenmektedir. Bilişim hukukunun oluşum süreci, tarihsel gelişmelerini, Türkiye’deki ve dünyadaki bilişim hukukundaki yasal gelişmeler, çalışmamızda incelenmektedir. Oldukça geniş bir bilgi akışı sağlayan bu internet ve sunduğu oluşumların aynı zamanda oluşturduğu bilgi kirliliği ve insan yaşamına etkileri üzerinden haklar irdelenmektedir. Değişen dünya ile birlikte yeni hakların oluşması kaçınılmazdır. Bu çalışmada aynı zamanda, evrensel insan hakları ve özel hayatın dokunulmazlığı, kişisel haklar kavramları ve gereklilikleri vurgulanmaktadır. Bu kavramlar üzerinden ülkemizde de uygulanmakta olan unutulma hakkının hem gerekliliklerini hem de etkilerini bilgi asimetrisi kuramı açısından ele alarak inceleyeceğiz.

Yayınlanmış

11/24/2021

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

İşür, Şebnem. (2021). Bilişim Hukuku, Unutulma Hakkı ve Bilgi Asimetrisi Üzerine. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(2), 82–111. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/17

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri