Karl Marx ve Louis Althusser İzinde Bernardo Bertolucci Sineması: Novecento (1900) ve Prima Della Rivoluzione (Devrimden Önce)

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10715655

Anahtar Kelimeler:

Bernardo Bertolucci, İdeoloji, İtalyan Sineması, Sinema, Toplumsal Sınıf

Özet

İnsanlık tarihi içerisinde ideoloji, bireylerin yaşamı anlamlandırması ve yaşamına yön vermesi açısından önem taşımaktadır. Bu doğrultuda ideolojiler, bireyleri ve toplumları şekillendiren ve yönlendiren bir konuma sahiptir. İdeolojilerin mevcut toplumsal sınıfların oluşumunda da etkisi bulunmaktadır. Sınıf kavramının çeşitlenmesinde ve oluşmasında toplum, bir takım ideolojik görüş etrafında buluşmakta ya da ayrılmaktadır. Çalışma kapsamında ideoloji ve toplumsal sınıf alanında geliştirilen pek çok fikir arasından Karl Marx ve Louis Althusser’in ideolojik ve toplumsal sınıf görüşleri ışığında; birbirinden ayrı ele alınamayan her iki kavramın sinemadaki karşılığını irdelemek adına İtalyan yönetmen Bernardo Bertolucci’nin Prima Della Rivoluzione (Devrimden Önce) ve Novecento (1900) filmleri, betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir. Çalışma sonucunda yönetmenin filmografisinden seçilen her iki filmde de Marx ve Althusser’in geliştirdiği ideoloji ve toplumsal sınıf kavramlarının etkisi tespit edilmiştir.

Yayınlanmış

02/28/2024

Nasıl Atıf Yapılır

Yalçın, Z. (2024). Karl Marx ve Louis Althusser İzinde Bernardo Bertolucci Sineması: Novecento (1900) ve Prima Della Rivoluzione (Devrimden Önce). Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 4(7), 19–46. https://doi.org/10.5281/zenodo.10715655

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri