DEĞİŞEN ANNE-BABALIK ANLAYIŞI VE HELİKOPTER EBEVEYNLİK: KAYIP BALIK NEMO FİLMİ ÖRNEĞİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378609%20

Özet

Geçmişten günümüze gelişen ve değişen toplum beraberinde ebeveyn-çocuk ilişkisini de etkilemiştir. Bu etkileşim sonucunda ebeveynlik tutumları değişmiş, farklı ebeveynlik modelleri ortaya çıkmıştır. Her ebeveynin çocuğuna karşı tutumu farklıdır ve bu farklılığın nedeni ise ebeveynin kendi kişilik yapısı ve içinde yaşadığı toplumun değerlerinden etkileniyor olmasından kaynaklanmaktadır. Ebeveynin çocuğuna ya da çocuklarına karşı tutumu iyi bir çocuk yetiştirme noktasında büyük önem taşımaktadır. Çünkü her bireyin kişilik gelişimi çocukluk döneminde şekillenmeye başlamaktadır. Bu nedenledir ki ebeveynlerin sergileyeceği “ebeveynlik stili” daha da önem kazanmaktadır.  Çocuklarını yetiştirmede tutarsız bir otoriterlik sergileyen, çocuklarına aşırı odaklanmış, mükemmeliyetçi olan ebeveynlerin tutumları olarak tanımlanan helikopter ebeveynlik kavramı literatürde otoriter, izin verici ve demokratik gibi birçok ebeveynlik kavramlarıyla birlikte yer almaktadır. “Ya çocuklarım benden hoşlanmazsa?..” sorusuyla başlayan 2003 yılının gişe hasılat birincisi ve 2004 yılında “En İyi Animasyon Film Oscarını kazanan uzun metraj çizgi film “Kayıp Balık Nemo”, evden uzaklaşan engelli küçük palyaço balığı Nemo ve oğluna karşı aşırı korumacı davranan palyaço balığı baba Marlin’in travmatik öyküsünü anlatmaktadır. Nemo’nun fiziksel özellikleri ve kişiliği, babası Marlin’in ebeveyn tutumları, karşılaştıkları olaylara bilişsel ve davranışsal tepkileri helikopter ebeveynlik kavramı çerçevesinde nitel içerik analizi yöntemi ile incelenecektir.

Yayınlanmış

09/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Küçükalkan, Y. (2023). DEĞİŞEN ANNE-BABALIK ANLAYIŞI VE HELİKOPTER EBEVEYNLİK: KAYIP BALIK NEMO FİLMİ ÖRNEĞİ. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 119–150. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378609

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri