HABERİN HUKUKA UYGUNLUK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE BAZI MAHKEME KARARLARININ İNCELENMESİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8374946%20

Anahtar Kelimeler:

İfade hürriyeti- kitle iletişim hürriyeti- haber- haberin unsurları

Özet

Çağdaş demokrasilerde ifade hürriyeti temel insan haklarından birisidir. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ve İnsan Hakları Evrensel Beyannamesinde de ifade hürriyetinin temel insan haklarından olduğu vurgulanmaktadır. İfade hürriyetinin sağlıklı bir şekilde kullanılabilmesi için bireylerin bilgiyi toplama, açıklama ve yaymalarına imkân verilmesi gerekmektedir. Bu çerçeveden konuya bakıldığında ifade hürriyetinin kullanılmasında en önemli araçlar kitle iletişim araçlarıdır. Birçok işleve sahip bu araçların en önemli işlevi haber verme işlevidir. Haberler hazırlanırken ‘hür fakat sorumlu’ bir anlayışla hukuki anlamda bazı sorumlulukların yerine getirilmesi için belirli kurallara uyulması gerekmektedir. Kısaca, haberin unsurları olarak bilinen haberin hukuka uygunluk unsurlarına uygun şekilde haber yapılması gereklidir. Haberlere yönelik çeşitli yargısal süreçler yaşanmaktadır. Medya mensuplarının bu tür yargısal süreçlerde herhangi bir cezai bir yaptırımla karşılaşmamaları için yaptıkları haberlerin hukuka uygun olması gerekir. Bir haberin hukuka uygun olmasının temel şartı ise haberin içeriğinin hukuka uygunluk unsurlarını içermesidir. Bu makale haberin hukuka unsurlarını ve bu unsurlarla ilintili bazı mahkeme kararlarını ele almaktadır.

Yayınlanmış

09/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Birlik, E. (2023). HABERİN HUKUKA UYGUNLUK UNSURLARI ÇERÇEVESİNDE BAZI MAHKEME KARARLARININ İNCELENMESİ. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 12–33. https://doi.org/10.5281/zenodo.8374946

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri