KAMU KURUMLARI HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÖRNEĞİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7636797

Anahtar Kelimeler:

Halkla İlişkiler, İletişim, Kamu Kurumları, Kamusal İlişkiler, Kesitsel Genel Tarama Modeli.

Özet

Kamu Kurumlarının varlık sebebi vatandaşlara hizmet sunmaktır. Kamu kurumlarının her birisi kuruluş yapıları, sundukları hizmetlerin nitelikleri ve kapsamları, uyguladıkları sosyal politikalar açısından gösterdikleri çeşitlilik doğrultusunda halkla ilişkiler faaliyetlerinde bulunmaktadırlar. Neticede uyguladıkları halkla ilişkiler faaliyetlerinin temel amacı, ilgili çevreleriyle güvene,onaya, rızaya dayanan ilişkiler kurmak ve bunu sürdürebilmektir,.  Böylece kurumlarla halk arasında karşılıklı güveni tesis edebilmektir. Türkiye Cumhuriyeti Tarım ve Orman Bakanlığı Halkla İlişkiler alanına yönetsel, araçsal ya da davranışsal perspektiflerin ötesinde yaklaşıp yaklaşamadığı kuruma yönelik nicel metodolojiyle yapılan betimleyici bir araştırma yöntemi olan kesitsel tarama modeliyle stratejik perspektiften halkla ilişkiler alanına yaklaşıp yaklaşamadıklarına cevap bulmaya çalışılmıştır

Yayınlanmış

02/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Öztürk, B. (2023). KAMU KURUMLARI HALKLA İLİŞKİLER UYGULAMALARINDA T.C. TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI ÖRNEĞİ. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(5), 168–194. https://doi.org/10.5281/zenodo.7636797

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri