İNTERNET İLETİŞİMİNİN BİR YANSIMASI OLARAK ORTAYA ÇIKAN EVLİLİK SİTELERİ ve EVLİLİK SİTESİ KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7650975

Anahtar Kelimeler:

İnternet İletişimi, Sanal Sosyalleşme, Toplumsal Değişim, Evlilik Siteleri, Kullanım Motivasyonlar

Özet

Çağın en vazgeçilmez araçlarından biri de internettir. Zaman içerisinde kullanımı artarak devam eden internet, pek çok alışkanlığı değiştirdiği gibi, insanlar arasındaki iletişimin başlaması ve devam etmesi noktasında da önemli rol oynamaktadır. Eğitimden sanata, ticarete, politikaya pek çok alanda etkisini gördüğümüz internet, sosyalleşme kavramını da çevrimiçi ortamlara taşımış, sanal sosyalleşme kavramını yaratmıştır. Aracılandırılmış iletişimin rol oynadığı bu siteler üzerinden bireyler sanal bir ortamda bir araya getirilmekte ve sosyalleşmektedir. Yüz yüze iletişimin giderek çevrimiçi ortamlara taşınması, zaman ve sosyal ortam eksikliği yaşayan bireyler için bir alternatif oluştursa da, artık duyguların da kablolar üzerinden yaşandığı bir çağı beraberinde getirmiştir.

Teknoloji ile birlikte toplumlar ve kültürler de beraberinde değişmektedir. Sanal ortamda yaratılan toplumsal yapı, kullanıcıların katkılarıyla sürekli yeniden inşa edilmektedir. İnternet ile yaratılan yeni dünyada, toplumların hemen hemen her kesimi değişimin bir parçası haline gelmiştir. Teknoloji aracılığı ile yaratılan bu değişimin bir sonucu olarak evlilik sitelerinin ortaya çıkması, iletişimin ve ilişkilerin çevrimiçi ortamlarda gerçekleştiği bir dönemde, bireylerin neden bu sitelere yöneldiği, bu sitelere karşı nasıl bir tutum geliştirdiği ve bu sitelerden beklentisi bu noktada araştırmaya değer görülmüştür. 1179 evlilik sitesi kullanıcısı ile gerçekleştirilen alan araştırması sonucuna göre, evlilik sitesi kullanıcılarının temel motivasyonu; sadakat arayışı ve daha mutlu olacağını düşünmeleri olmuştur.

Ek Dosyalar

Yayınlanmış

02/28/2023 — 05/22/2023 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Pala, S., & Kazaz, M. (2023). İNTERNET İLETİŞİMİNİN BİR YANSIMASI OLARAK ORTAYA ÇIKAN EVLİLİK SİTELERİ ve EVLİLİK SİTESİ KULLANICILARI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(5), 420–443. https://doi.org/10.5281/zenodo.7650975 (Original work published 28 Şubat 2023)

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri