PARÇALI ÇOK PARTİLİ SİSTEMLERE BİR ÖRNEK OLARAK BREZİLYA: 21. YÜZYILDA TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO SEÇİMLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7654835

Anahtar Kelimeler:

Brezilya, Siyasi Partiler, Parti Sistemi, Temsilciler Meclisi, Senato, Seçim

Özet

Brezilya, başkanlık sistemi ile yönetilen ve siyasal parti sistemi bağlamında birçok parti sistemini deneyimlemiş bir ülkedir. Askeri diktatörlüklerin yaşanması, irili ufaklı birçok siyasal partinin politik alanda rekabet halinde olması, partiler arasındaki koltuk sayılarının giderek azalması, sağ ile solun merkezleşmesi ve buna tepki olarak bir çözüm aracı vasfıyla ortaya çıkan radikal söylemler, yolsuzluk operasyonları ve kitlesel eylemler Brezilya’nın siyasal yaşamını karmaşık fakat zengin bir hale getirmiştir. Bu anlamda Brezilya, siyasal olarak irili ufaklı parçalara ayrılmış ancak yine buna bağlı olarak çok partili sisteme sahip olan bir ülke modelidir.

Çalışmada, 21. Yüzyıl itibarıyla Brezilya’da işleyen siyasal parti sistemleri incelenmiş ve yöntem olarak ise betimsel analiz kullanılmıştır. Bu anlamda 2002 ila 2018 yılları arasında düzenlenmiş Temsilciler Meclisi ve Senato seçimleri dönem dönem incelenerek analiz edilmiştir. Sonuç itibarıyla, Brezilya’da parti sistemi olarak 2002-2010 yılları arası az kutuplaşmış ancak yine de parçalanmanın giderek yükselişe geçtiği ılımlı çok partili sistem; parçalanmanın tavan yapmasıyla ve radikalliğin taraftar bulmasıyla beraber 2014-2018 yıllarında ise aşırı çok partili sistem var olduğu sonucuna ulaşılmıştır.

 

Yayınlanmış

02/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Çelik, M. H. (2023). PARÇALI ÇOK PARTİLİ SİSTEMLERE BİR ÖRNEK OLARAK BREZİLYA: 21. YÜZYILDA TEMSİLCİLER MECLİSİ VE SENATO SEÇİMLERİ ÜZERİNDEN BİR İNCELEME. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(5), 307–340. https://doi.org/10.5281/zenodo.7654835

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri