YEREL BASIN YÖNETİCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN İNTERNET GAZETECİLİĞİ: AVANTAJLAR VE TEHDİTLER

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7648322

Anahtar Kelimeler:

Yeni Medya, İnternet Gazeteciliği, Yerel Basın

Özet

Geleneksel gazetecilik pratikleri dijital yayıncılığın başlaması ile birlikte önemli değişime uğramıştır. Günümüzde gazeteler haber üretim süreçlerinde farklı teknik ve yöntemler uygulamaktadır. Artık okuyucu ve izleyiciler basılı formatta yayımlanan hikayeleri dijital ortamlarda; akıllı telefonlarından, tabletlerinden ya da bilgisayarlarından okumaktadırlar. Hatta internetin sunduğu bu olanaklar ile okuyucu ve izleyiciler haber hakkında çoklu ortamlarda yayımlanan görüntü ve videolarla daha detaylı bilgi edinme, tartışma ve anında yorum yapma fırsatı bulmaktadırlar. Yeni medyanın toplum tarafından kabul görmesi yerel gazetelerin de internet gazeteciliğine evrilmesine olanak sağlamıştır. Yerel basın sadece yayımlandığı il ya da bölge ile sınırlı haber üreten bir alan değildir. Yerel medya aynı zamanda ilettiği tüm içerikleri ile toplumda katılımcılığı teşvik eder, değerlerin paylaşımını sağlar, ortak bir kültürün oluşmasında etkin olur, kent ve kentlilik bilinci bağlamında sorumlu yurttaşlığı pekiştirir ve bireylerin yaşadığı kente dair aidiyet duygusu oluşumuna katkı sağlar. Yerel gazeteciliğin bu öneminden hareketle, yeni bir alan olan internet gazeteciliğinin yerel anlamda tartışılması sorunların ve üstünlüklerinin ortaya konması bir gereklilik olarak değerlendirilmekte ve bu çalışmanın sorunsalını oluşturmaktadır. Bu bağlamda çalışma kapsamında Mersin İli Valiliği’nin resmi Web sitesinde yayımlanan basın kuruluşları listesinde yer alan günlük yayına sahip yazılı ve çevrimiçi yayın yapan basın kuruluşları ile sadece çevrimiçi yayıncılık yapan kuruluşların internet sayfaları; haber kategorileri, kullanılan format bağlamında içerik analizi yöntemi ile sorgulanarak yorumlanmıştır. Mersin ili yerel medyasında hem basılı hem de internet yayıncılığı yapan 10 yerel medya kuruluşunun ayrıca sadece internet haberciliği yapan 8 kuruluşun yönetici kadrolarında yer alan toplamda 18 yöneticisi ile derinlemesine görüşmeler yapılmıştır. Görüşme metinleri MAXQDA (2022) programı aracılığıyla kodlanarak betimsel analiz yöntemi ile analiz edilmiştir.

Yayınlanmış

02/28/2023 — 02/28/2023 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Arslan, B. (2023). YEREL BASIN YÖNETİCİLERİNİN PERSPEKTİFİNDEN İNTERNET GAZETECİLİĞİ: AVANTAJLAR VE TEHDİTLER. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(5), 40–77. https://doi.org/10.5281/zenodo.7648322

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri