Covid-19 Salgınına Yönelik Hazırlanan Ticari Reklamlar Üzerine Bir İnceleme

Yazarlar

  • İbrahim Bal

Anahtar Kelimeler:

Epidemic- Crisis- COVID-19(Coronavirus)- Advertisement

Özet

Günümüzde krizler sık aralıklarla ve dünyanın tamamını etkisine alacak şekilde medyana gelmeye başlamıştır. Meydana gelen bu krizler hem toplumun üyelerini hem de firmaları etkilemiştir. Firmalar krizin etkisini çabuk atlatmak ve tüketimin devamlılığını sağlamak için iletişim şekillerinde ve reklamlarında değişime gitmeye başlamıştır. Değişime gidilen bu krizlerden bir tanesi 2020 yılı Ocak ayı itibariyle Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan Covıd-19 salgını olmuştur. Salgınla birlikte insanların günlük rutinleri ve tüketim biçimleri değişmiştir. Bunun üzerine ticari firmalar üretimin devamlılığını sağlayarak tüketimi devam ettirmek, kendilerini tüketici kitleye hatırlatmak ve prestijlerini artırmak için salgınla ilişkilendirdikleri reklamları yayınlamaya başlamışlardır. Ticari firmaların Covıd-19 salgınında reklam stratejilerini ve iletişim biçimlerini değiştirerek tüketici kitleyi etkilemek için nasıl reklam yaptıkları çalışmanın problemini oluşturmaktadır. Firmaların krizle birlikte değişen ticari söylemlerini ve iletişim şekillerini ortaya koymak için söylem analiz yönteminin kullanıldığı bu çalışmada temel amaç Covıd-19 salgınıyla reklamların içinde değişen ticari söylemleri tespit etmek ve asıl anlatılmak isteneni ortaya koymaktır. Ticari firmaların Youtube’da yayınlanan reklamlarının incelendiği ve analiz edildiği bu çalışmanın sonucunda ticari firmaların krizle birlikte ticari söylemlerini ve iletişim biçimlerini değiştirdikleri, reklamlarda ilettikleri toplumsal mesajlara krizle ilişkilendikleri ürün ve hizmetlerin söylemlerini bağdaştırdıkları bu sayede hem toplumsal sorumlukları yerine getirdikleri hem de krizi fırsata çevirdikleri hizmetlerinin tanıtımını yaptıkları tespit edilmiştir.

 

İndir

Yayınlanmış

04/29/2021 — 04/30/2021 tarihinde güncellendi

Nasıl Atıf Yapılır

Bal, İbrahim. (2021). Covid-19 Salgınına Yönelik Hazırlanan Ticari Reklamlar Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(1), 9–28. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/8

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri