Bu, 02/28/2023 tarihinde yayınlanan eski bir sürüm. Güncel gürüme buradan erişebilirsiniz.

TWİTTER’DA KADIN SİYASETÇİLERE YÖNELİK CİNSİYETÇİ SÖYLEMLERİN KULLANIMI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7646556

Anahtar Kelimeler:

Kadın Siyasetçi, Cinsiyetçi Söylem, Siyasal Şiddet, Twitter

Özet

Günümüzde kadınların haklar bakımından erkeklerle eşit olmalarına ve kamusal alanda varlık göstermelerinin önünde herhangi bir engel bulunmamasına rağmen, kadına yönelik cinsiyetçi söylemler, toplumsal yaşamın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Siyasal iletişimde kullanılan cinsiyetçi söylemler, kadın siyasetçilerin siyasal yaşamda maruz kaldıkları ayrımcılık konusunda bizlere önemli ipuçları verir. Web 2.0 teknolojisinin sağladığı siyasetçilere erişim kolaylığı, siyasal iletişimde kadın siyasetçilere yönelik cinsiyetçi söylemleri de kolaylaştırmaktadır. Twitter, siyasal gündemin tartışıldığı bir sosyal medya platformu olarak bu anlamda öne çıkmaktadır. Çalışma, yöntem olarak, veri madenciliği ile temellenmiş bir nitel analiz çalışmasıdır. Çalışmanın örneklemini, 27. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Dönemi’nde, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde sandalyesi bulunan 5 ayrı siyasal partiye mensup ve aktif siyaset yapan 5 kadın siyasetçinin Twitter hesapları oluşturmaktadır. Öncelikle, Twitter’da yapılan ön inceleme sonucu oluşturulan 27 anahtar kelime kullanılarak, 1 Ocak 2019- 31 Ekim 2022 tarihleri arasında anılan hesaplar etiketlenerek atılmış toplam 558 tweet R-Studio programı ile çekilmiştir. Daha sonra, elde edilen 558 tweet, MAXQDA Nitel Analiz Programı ile nitel içerik çözümlemesi prosedürüne tabi tutulmuştur. Analiz sonucu, tek tek okunarak kodlanan 558 tweet içerisinde cinsiyetçi ifade içeren toplam 562 kodlama yapılmış ve 11 kategori oluşturulmuştur. Son olarak, oluşturulan kategoriler, “aşağılama”, “küfür ve hakaret” ve “cinsiyet rolleriyle simgeleştirme” olmak üzere 3 tema başlığında toplanmıştır. Buna göre tüm kadın siyasetçilere yönelik ifadelerin, niceliksel olarak farklılık göstermekle beraber içerik olarak benzerlik taşıdıkları görülmektedir.

Yayınlanmış

02/28/2023

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Kıymaz, E. (2023). TWİTTER’DA KADIN SİYASETÇİLERE YÖNELİK CİNSİYETÇİ SÖYLEMLERİN KULLANIMI. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(5), 367–395. https://doi.org/10.5281/zenodo.7646556

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri