İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI:YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ

Yazarlar

  • Atike Sevtap Demir

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7111177

Anahtar Kelimeler:

İletişim Fakültesi öğrencileri, toplumsal cinsiyet, toplumsal cinsiyet algısı.

Özet

Bu çalışmada Yozgat Bozok Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin görüşleri ve algıları irdelenmektedir. Makale, çevrimiçi uygulanan anket verilerinin analizine dayanmaktadır. Anket, iletişim fakültesinin Radyo Televizyon-Sinema, Halkla İlişkiler ve Reklamcılık ve Gazetecilik olmak üzere üç farklı bölümündeki tüm öğrencilere e-posta, kısa mesaj ve whatsapp öğrenci grupları aracılığıyla ulaştırılmıştır. Aktif öğrenci sayısı 500’e yakın olan iletişim fakültesinde anketi üç bölümden dengeli olmak üzere 106 öğrenci cevaplamıştır. Türkçe literatürde üniversite öğrencilerinin toplumsal cinsiyet rollerine ilişkin düşüncelerinin belirlenmesi ile ilgili oldukça geniş bir literatür bulunmaktadır. Bu çalışma, bu sonuçları Yozgat Bozok Üniversitesi örneğinde sınama amacı taşımaktadır. Buna karşın iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını ortaya koyan araştırmaların sayısı oldukça sınırlıdır. Oysa geleceğin medya profesyonelleri olacak ve medya metinlerini oluşturacak, dolayısıyla toplumun görüşlerini etkileyecek iletişim fakültesi öğrencilerinin toplumsal cinsiyet algılarını öğrenmek önemlidir ve bu çalışmanın literatüre bu anlamda bir katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Yayınlanmış

09/30/2022

Nasıl Atıf Yapılır

Demir, A. S. (2022). İLETİŞİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN TOPLUMSAL CİNSİYET ALGISI:YOZGAT BOZOK ÜNİVERSİTESİ ÖRNEĞİ. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 2(4), 35–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.7111177

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri