“YARGI” DİZİSİ ÜZERİNDEN, KÜLTÜREL GÖSTERGELER VE EKME KURAMININ İŞLEVSELLİĞİ VE ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMLARININ İNCELENMESİ

Yazarlar

  • Şebnem İşür

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7111201

Anahtar Kelimeler:

Anahtar Kelimeler; Televizyon, Değer, Toplumsal Yapı, İşlevsellik, Adalet, Hukukun Üstünlüğü

Özet

Televizyon toplumların değerlerinin ve yargılarının oluşmasında toplumsal yapıyı etkileyen önemli bir unsur olarak güncelliğini günümüzde de korumaya devam eden, etkin bir kitle iletişim aracıdır. Kitle iletişim araçlarının toplum üzerindeki etkileri ise, olumlu etkileri toplumu pozitif yönde etkilerken, olumsuz etkileri de negatif yönde etkileyebilmektedir. Bu çalışmada toplum ve toplumsal yapı üzerinde oldukça önemli etkileri olduğunu düşündüğümüz, televizyonu ve televizyon dizisi olarak da “Yargı” dizisini inceleyeceğiz. Ülkemizde televizyon, dijital TV ve internet kanallarının yaygınlığına rağmen, insanların boş zamanlarını değerlendirmede kitle iletişim aracı olarak, toplum üzerindeki etkinliğini devam ettirmektedir. Televizyon dizisi olarak yayınlanmakta olan “Yargı” dizisinin kurgusal hikâyesi ve hikâyedeki karakterlerin meslekleri nedeniyle gündeme gelen Adalet ve Hukukun Üstünlüğü kavramlarını ele alacağız. Adalet ve Hukukun Üstünlüğü kavramları üzerinden, bu kavramların içerisinde barındırdıkları anlamlar ve değerlerdeki etkilerin toplumsal değerler üzerindeki etkilerini işlevsellik açısından toplum üzerindeki etkilerini, aynı zamanda kuramsal açıdan da Annenberg Okulu temsilcilerinden George Gerbner’in Kültürel Göstergeler ve Ekme Kuramı üzerinden bazı değerlerin toplumda nasıl yeniden yer edinerek, güçlenebileceğini inceleyeceğiz.

Yayınlanmış

09/30/2022

Nasıl Atıf Yapılır

İşür, Şebnem. (2022). “YARGI” DİZİSİ ÜZERİNDEN, KÜLTÜREL GÖSTERGELER VE EKME KURAMININ İŞLEVSELLİĞİ VE ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMLARININ İNCELENMESİ. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 2(4), 186–206. https://doi.org/10.5281/zenodo.7111201

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri