İKTİDAR SÖYLEMİNİN GÖZETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA SİNEMADA YENİDEN ÜRETİMİ: TURNUVA FİLMİ ÖRNEĞİ


Özet Görüntüleme: 68 / PDF İndirme: 23

Yazarlar

  • Burhan Konak

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7111199

Anahtar Kelimeler:

Sinema, Turnuva, Gözetim ve İktidar, Söylem Analizi, İktidar Söylemi

Özet

Teknolojik gelişmelerin toplum yaşamını giderek daha fazla kuşattığı günümüzde gözetim olgusu, gündelik hayatın vazgeçilmez bir unsuru haline gelmiştir. Göz önünde olan ya da olmayan her şeyin gözetlenebildiği bir dönemde, gözetim ve iktidar ilişkileri de farklı bir boyuta evrilmiştir. Sanattan sağlığa, spordan ekonomiye kadar toplumsal hayatın her alanında temsil bulan gözetim, özellikle sinema yapıtlarında oldukça fazla işlenen konular arasında yer almıştır. Gözetim ve iktidar ilişkilerinin sinemadaki temsillerini ortaya koymayı amaçlayan bu çalışma için Turnuva filmi örnek yapıt olarak seçilmiştir. Seçilen filmin çalışmanın amacı doğrultusunda belirgin temsiller barındırdığı düşünülmektedir. Bu doğrultuda örneklem olarak seçilen film, sosyal bilimlerin nitel araştırma yöntemlerinden biri olan söylem analizi yöntemi ile incelenecektir. Söz konusu yöntemin de akademik olarak ortaya konulacağı çalışmada panoptikon, süperpanoptikon ve sinoptikon kavramları da irdelenecektir. Sinemada gözetim ve iktidar ilişkileri bağlamında, iktidar söyleminin nasıl yeniden üretildiğini ortaya koymayı amaçlayan çalışmanın literatüre katkı sunacağı düşünülmektedir.

Yayınlanmış

09/30/2022

Nasıl Atıf Yapılır

Konak, B. (2022). İKTİDAR SÖYLEMİNİN GÖZETİM İLİŞKİLERİ BAĞLAMINDA SİNEMADA YENİDEN ÜRETİMİ: TURNUVA FİLMİ ÖRNEĞİ . Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 2(4), 165–185. https://doi.org/10.5281/zenodo.7111199

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri