GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA “ARKA SOKAKLAR” DİZİ İNCELEMESİ

Yazarlar

  • Batın Berr Güney

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.7111197

Anahtar Kelimeler:

KGYS, Dizi İncelemesi, MOBESE

Özet

Bu çalışmada, KGYS-MOBESE sistemlerinin kent güvenliği açısından denetimi ve bunun “Arka Sokaklar” dizisinde nasıl ele alındığı incelenmiştir. Konu her ne kadar Aktüel Adalet kavramından yararlanılarak ele alınsa da çalışmanın içerisinde dizi incelemesinin yer alması göstergebilimsel bir incelemeyi de gerektirmiştir. Bu bağlamda KGYS sistemi açıklanmış. Bunun yanı sıra Aktüel Adalet kavramından yararlanılmıştır. “Arka Sokaklar” dizisi genel olarak analiz edilmiş ve Gözetim Teknolojileri’nden yararlanılan örnek sahneler ele alınmıştır. “Arka Sokaklar” dizisindeki gözetim sisteminin genel bir analizinin yanı sıra diziden örnek sahneler seçilmiştir. Seçilen üç sahne göstergebilim açısından da değerlendirilmiştir. “Aktüel Adalet” kavramına da bu çerçevede başvurulmuştur. Yapılan dizi analizlerinde “Aktüel Adalet”te yer alan Lyon (1997’nin bu kapsamda bilgisayar veri eşleştirmelerinin etkili olduğuna ve gözetim teknolojilerinin veri eşleştirme noktasında etkili bir araç olduğuna dikkat çekildi. Yazar notları olarak “Arka Sokaklar”ın sadece bir dizi olduğuna vurgu ise yardımcı yönetmenle yapılan söyleşi ile kaleme alınmıştır. Bu noktada KGYS-MOBESE gibi sistemlerin etkisinde bir çekim oluşturmak amacıyla dizide benzer teknolojilerin kullanıldığına dikkat çekilmiştir. Tüm bunların yanı sıra dizideki diğer gözetim teknolojileri de ele alınmıştır.

Yayınlanmış

09/30/2022

Nasıl Atıf Yapılır

Güney, B. B. (2022). GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA “ARKA SOKAKLAR” DİZİ İNCELEMESİ . Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 2(4), 146–164. https://doi.org/10.5281/zenodo.7111197

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri