Bresson Sineması'nda Zaman-İmge'nin Çocuğu: Mouchette


Özet Görüntüleme: 165 / PDF İndirme: 84

Yazarlar

  • Betül Hande Doğan Necmettin Erbakan Üniversitesi

Anahtar Kelimeler:

Deleuze, Bresson, Zaman-imge, Çocuk

Özet

İkinci Dünya Savaşı, toplumların somut değişimler geçirmesinin yanı sıra düşünce dünyasında da köklü değişimler yaratmıştır. Genel ayrımının savaş öncesi ve sonrası olacak şekilde tasarlandığı Deleuze felsefesindeki hareket-imge ve zaman-imge kavramları; klasik anlatının temsil bulduğu hareket-imge ve modernist anlatının temsil bulduğu zaman-imge ile ilişkilendirilmektedir. Sinemada modernist anlatının yegâne temsilleri arasında çocuk karakterler önemli bir konuma sahiptir. Bu çalışma, çocuk karakterlerin Bresson filmleri arasında yer alan Mouchette (1967) filmi örneğinde nasıl konumlandırıldığını incelemeyi amaçlaması bakımından önemlidir. Bresson, kendine has derinlikli sinema dili dolayısıyla eserlerini ana akım sinemadan ayırmıştır. Bu kendine içkin üslubu içerisinde Mouchette filminin başkarakteri kız çocuk Mouchette, Deleuze’un başlangıcını çocukla özdeşleştirdiği zaman-imge kavramları doğrultusunda incelenmiştir. Mouchette’in toplumdan ve kendinden soyutlanmış yaşantısı içerisindeki film; zaman, mekân, öykü gibi kavramlar temelinde ele alınmış, Bresson filmografisinde çocuğun zaman-imge içerisinde temsilinin, içerik analizi yapılmıştır. Analiz neticesinde filmin zaman algısının parçacıklı yapısı ve karakter bütünlüğünün içerik noktasındaki uyumsuzluğu Mouchette’in çocukluğunun konumunu gösterdiği tespit edilmiştir.

Yayınlanmış

11/24/2021 — 11/24/2021 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Doğan, B. H. (2021). Bresson Sineması’nda Zaman-İmge’nin Çocuğu: Mouchette. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(2), 9–38. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/37

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri