Sağlık İletişimi Bağlamında Hastalık Algısı: Bir Örnek Olarak Covid-19

Yazarlar

  • Şehriban Kayacan EGE ÜNİVERSİTESİ

Anahtar Kelimeler:

COVID-19, Koronavirüs, Pandemi, Sağlık İletişimi, Hastalık Algısı.

Özet

İletişim, yalnızca ileti alışverişi değil toplumsal değişmeyi sağlayan en önemli araçtır. Sağlık iletişimi de kişiler arasındaki (hasta- hasta yakını- hekim/sağlık çalışanları) sorunları çözmek, gereksinimlerini karşılamak ve tedavi sürecini başarılı bir şekilde tamamlamak adına önem taşımaktadır. Sağlık iletişimi; bireylerin yaşam kalitelerini arttırarak toplumsal sağlığa katkıda bulunmaktadır. Sağlık iletişiminin salgın hastalıkların yayılmasını engellemek ve bu süreçte halkı bilinçlendirmek gibi önemli görevleri de vardır. Salgın hastalıkların engellenmeye çalışılması durumlarında toplumun hastalık algısı doğrudan etkiye sahiptir. Bireylerin inançları, deneyimleri ve kişilik özellikleri hastalığı nasıl algıladıklarını dolayısıyla da hastalığın seyrini etkilemektedir. Sağlık iletişiminde sağlık sağlayıcıları hastalık algısını arttırdıkları zaman hastalığın sürecini, yönünü ve etkilerini de daha kolay kontrol altına almaktadır. Bulaşma hızı sebebiyle kısa süre içerisinde pandemi ilan edilen COVID-19 yaşamın tüm alanını olumsuz etkilemiştir. Vaka ve ölüm sayılarının artması, hastalığın yok olacağı zamanın bilinmemesi ve aşısının uzun süredir bulunamamış olması önce korkuya daha sonra da paniğe sebebiyet vermiştir. İnsanların hayatına birdenbire giren bu yeni virüs hakkında zihinlerde yeterli bilginin olmayışı ya da eksik bilgilerin halk arasında yayılması, panik bir durum yaratmaktadır. Halkı bilinçlendirmek ve doğru bilgilendirme yapmak amacıyla salgının ortaya çıkışından günümüze kadar geçen kısa süre içerisinde COVID-19 hakkında bilimsel çalışmalar yapılmış, sağlık iletişimi ile ilgili makaleler literatüre kazandırılmıştır. Bu çalışma da dünyayı etkisi altına alan, toplumsal temelli ekonomik, sosyal, psikolojik yansımaları olan koronavirüs ile ilgili yapılan çalışmaları derlemek amacıyla hazırlanmış ve COVID-19 pandemisinin topluma yansımasına yer verilmiştir. Bu içerikler doğrultusunda hazırlanan içeriğin yeni çalışmalara ışık tutacağı öngörülmektedir.

Yayınlanmış

11/24/2021 — 11/24/2021 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Kayacan, Şehriban. (2021). Sağlık İletişimi Bağlamında Hastalık Algısı: Bir Örnek Olarak Covid-19. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(2), 112–136. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/15

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri