İletişim Bilimleri Yaklaşımlarında Kamu Diplomasisi ve Haber

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10715096

Anahtar Kelimeler:

Kamu Diplomasisi, Haber, Dış Politika, Diplomasi

Özet

Uluslararası İlişkilerde, dış politikada uluslararası resmi karar vericilerin yanı sıra uluslararası kamuoyunda da olumlu etkiler oluşturma giderek önemini artırmış, devletlerarası resmi diplomasi faaliyetlerinin yanı sıra Kamu Diplomasisi olarak adlandırılan uygulamalar ile başka ülkelerin, halkların algısında “iyi bir ülke olma”ya yönelik çalışmalar öncelik kazanmıştır. Uluslararası ilişkilerde yapısalcılık olarak tanımlanan değer inşa etme imkânlarını en belirgin şekilde kitle iletişim araçlarının gelişmesi sağlamıştır. Birinci Dünya Savaşı’nın akabinde ABD Başkanı Woodrow Wilson’un “On Dört Nokta” ilkelerinden biri olan açıklık ilkesi devletlerin kararlarının açık ve şeffaf bir şekilde kitle iletişim araçları ile kamuoyuna sunulması halkın dünyada meydana gelişmelerden haberdar olmasını sağlamıştır. İletişim Bilimleri bağlamında özellikle uydular ve kablolar aracılığı ile gelişen bilgisayar ve internet teknolojilerinin medya ve yeni medya sayesinde enformasyonun yerinden ve anında tüm dünyayı kapsayacak şekilde yayılması çağımızın enformasyon toplumu olarak dönüşmesine vesile olmuştur.Bu çalışmada, kitle iletişim araçlarının kamu diplomasisi unsurlarını kullanarak hem kamuoyu oluşturmakta hem de var olan kamuoyunu etkileyerek yönlendirme etkisinde “haber” in önemi üzerinde durulacaktır. Ülkelerin iç politikalarının aynı zamanda dış politika ekseninde de birbirine eklemlendiği, sonuçlarının kamuoylarını etkilediği ve yönlendirdiği günümüz iletişim dünyasında kamu diplomasisi bağlamında haber kavramı irdelenecektir. Bu çalışma kapsamında, kavramsal açıklama ve değerlendirmeler için literatür taraması yöntemi benimsenerek, kitaplar, ilgili makaleler ve yayınlar, resmi dokumanlar, çevrim içi içerikler ele alınmıştır.

Yayınlanmış

02/28/2024

Nasıl Atıf Yapılır

Başar, H. (2024). İletişim Bilimleri Yaklaşımlarında Kamu Diplomasisi ve Haber. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 4(7), 1–18. https://doi.org/10.5281/zenodo.10715096

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri