Türkiye, Tahıl Anlaşması’nın Sürdürülmesinde Anahtar Bir Rol Oynayabilir Mi? Uluslararası Medya ve Kamu Diplomasisi Ekseninde Bir İnceleme

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.10715691

Anahtar Kelimeler:

Kamu Diplomasisi ve Medya, Gazetecilik, TRT World, Tahıl Anlaşması

Özet

Rusya-Ukrayna Savaşı birçok soruna neden olmuş, savaş sebebiyle Ukrayna’nın tahıl ihracı yapamaması gıda krizine yol açmıştır. Bu krizin önüne geçilmesi için tarafları bir araya getirecek bir müzakere sürecine ihtiyaç duyulmuş, BM ve Türkiye’nin diplomatik girişimleriyle Tahıl Anlaşması imzalanmıştır. Bu çalışmada anlaşmanın imzalanma ve uzatılma süreçlerinde medya nezdinde Türkiye’nin izlediği kamu diplomasisi stratejisine nasıl bakıldığı, anlaşmanın hayata geçirilmesinde nasıl bir rol oynadığı analiz edilmektedir. Çalışma, farklı ülkelerin medyası ve TRT World’ün anlaşmaya ilişkin ürettiği haberleri karşılaştırmalı bir biçimde eleştirel söylem analizi yöntemi ile ele almakta, Türkiye’nin kamu diplomasisine dair saptamalarda bulunmayı amaçlamaktadır. Çalışmada elde edilen veriler değerlendirildiğinde; anlaşma süreçlerinde farklı ülke medyalarında Türkiye’ye anahtar bir rol atfedildiği tespit edilirken gelecekte bu rolü sürdürüp sürdüremeyeceği belirsizliğini korumaktadır. Ayrıca farklı ülke medyaları anlaşmada Türkiye vurgusunu öne çıkarırken TRT World’ün siyasi iktidarı ve lideri önceleyen yaklaşımı dikkat çekmektedir. Uluslararası medya, anlaşmanın geleceğine temkinli yaklaşırken TRT World’ün siyasi iktidarın diplomatik başarısını övmekten öteye geçemediği görülmektedir.

Yayınlanmış

02/28/2024

Nasıl Atıf Yapılır

Budak, E. (2024). Türkiye, Tahıl Anlaşması’nın Sürdürülmesinde Anahtar Bir Rol Oynayabilir Mi? Uluslararası Medya ve Kamu Diplomasisi Ekseninde Bir İnceleme. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 4(7), 47–67. https://doi.org/10.5281/zenodo.10715691

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri