YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378885

Anahtar Kelimeler:

Toplumsal Hareketler, Yeni Toplumsal Hareketler, Bibliyometri.

Özet

Modern dünyanın açmazları karşısında toplumsal hareketler, toplumsal değişim için anahtar bir güce sahiptir. Toplumsal hareketler, bireylerin bir araya gelerek toplumsal çıkarları için giriştikleri kolektif çabalardır. 1968’li yılların sonlarından itibaren ortaya çıkan kolektif hareketler ise taşıdığı ‘yeni’ niteliklerle birlikte yeni toplumsal hareketler olarak tanımlanmıştır. Yeni toplumsal hareketler özellikle günlük yaşam standartlarının yükseltilmesine odaklanmıştır. Bu anlamda yeni toplumsal hareketler ile çevrenin korunması, cinsel yönelimlere saygı, kürtaj, öğrenci hakları, kadına yönelik her türlü istismar gibi başlıklar tartışmaya açılmıştır. Bu araştırmanın amacı, yeni toplumsal hareketler ile ilgili çalışmaların bibliyometrik görünümünü, Web of Science veri tabanında endekslenen yayınlar üzerinden VOSviewer programı aracılığıyla ortaya koymaktır. Araştırmanın temel sonuçlarına göre yeni toplumsal hareketler ile ilgili Web of Science veri tabanında 901 akademik araştırmanın tarandığı tespit edilmektedir. Taranan çalışmaların ilk örneklerinin 1980 yılında yer aldığı görülürken güncel araştırmaların ise 2023 yılında devam ettiği görülmektedir. İlgili periyotta 1981 yılında hiç yayın yapılmamış olup; diğer yıllarda en az 1 yayın yapıldığı tespit edilmiştir. En çok yayının yapıldığı yıl ise toplam 61 yayın ile 2014 yılıdır.

Yayınlanmış

09/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Baloğlu, E., & Uçak, A. (2023). YENİ TOPLUMSAL HAREKETLER ÜZERİNE YAPILAN AKADEMİK ÇALIŞMALARIN BİBLİYOMETRİK ANALİZİ. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 544–563. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378885

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri