Devrim Arabaları (2008) ve Usta (2009) Filmlerinde Küresel Sermaye Eleştirisi ve Ulusal Sermaye Temsili

Yazarlar

  • Ahmet Dönmez
  • Onur Keşaplı

Anahtar Kelimeler:

Türk Sineması, Küreselleşme, Milli Sanayi ve Sermaye, Film Eleştirisi

Özet

Soğuk Savaş’ın getirildiği silahlanma sürecinin Batı Bloğu lehinde sonuçlanmasıyla Sovyetler Birliği dağılmış, Dünyada kapitalistleşme süreci hızlanmıştır. Uluslarüstü şirketler güç kazanarak üçüncü dünya ülkelerinin rekabet gücünü zayıflatmaya başlamıştır. Türkiye Cumhuriyeti’nin ilk yıllarında yürütülmeye çalışılan karma ekonomik model ilerleyen yıllarda giderek terkedilmeye başlanmıştır. 1980’lerde Ronald Reagan ve Margaret Thatcher’in uyguladığı modern muhafazakâr politikalar Türkiye’yi de etkisi altına almıştır. Devletçilik ve sosyal devlet anlayışı gerilemeye başlamış, özelleştirmeler hızlanmıştır. Türkiye’nin içinde bulunduğu bu atmosfer 1980’lerde yoğunlaşan toplumsal eleştiri filmlerinde irdelenmiştir. 1990’lı yıllarda koalisyon hükümetleri Türkiye’de siyasi ve ekonomik açıdan istikrar sağlayamamıştır. 2000’li yıllarla birlikte neo-liberal muhafazakâr politikalar hızlanmış, birçok kurum yabancı sermaye tarafından alınmış, devlet küçülmeye başlamıştır. Ulusal ekonomik sistem hızla değişme ve dönüşüme uğramıştır. 2000’li yıllarda ulusal sermaye ve milli sanayi açısından eleştirel filmlerin az olduğu görülmektedir. Bu doğrultuda çalışmada, küresel sermaye karşısında eleştirel tavır gösteren, Devrim Arabaları (2008) ve Usta (2009) filmleri ideolojik film eleştirisi bağlamında incelenecektir.

İndir

Yayınlanmış

04/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

Dönmez, A., & Keşaplı, O. (2021). Devrim Arabaları (2008) ve Usta (2009) Filmlerinde Küresel Sermaye Eleştirisi ve Ulusal Sermaye Temsili. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(1), 83–98. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/12

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri