SOSYAL FARKINDALIĞIN CİLALANMASI: MIŞ GİBİ REKLAMCILIK (WOKE-WASHING ADVERTISING)

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378794%20

Anahtar Kelimeler:

Marka Aktivizmi, Duyar Kasan Pazarlama, -Mış Gibi Reklamcılık, Sürdürülebilirlik

Özet

Günümüz tüketicisi için sosyal farkındalığı yüksek reklam içerikleri büyük önem taşımaktadır. Toplumsal konularda ses çıkaran, öncülük eden markaların tüketici nezdinde değeri daha yüksek olmakta, satın alımlarda da çoğu tüketici için bu markalar ön planda gelmektedir. Marka aktivizmi olarak adlandırılan bu tarz çalışmalarda markalar, içinde bulundukları toplumun ve dünyanın geleceği adına önemli konularda reklam ve pazarlama içerikleri üretmektedirler. Böylelikle marka aktivizmi aracılığıyla çevresel, sosyal, ekonomik, siyasal, toplumsal eşitlik gibi konularda markalar ses çıkarmakta ve ürettikleri mesajları da reklamlar aracılığıyla toplumla paylaşmaktadır. Ancak marka aktivizmi noktasında markaların ürettikleri reklamlarla eşit kurumsal kimliğe ve marka değerine sahip olması önem taşımaktadır. Eğer marka, ürettiği reklamların dışında bir kurumsal düşünceye ya da marka değerine sahip olursa tüketici ortaya konulan reklamları ticari kâr amacı olarak algılayacak ve markaya yönelik olumsuz bir tutum geliştirebilecektir. Ayrıca bu durum markanın mış gibi reklam ürettiği ve gerçekten aktardığı değerleri temel almadığını da ortaya koyacaktır. Bu noktada bu çalışmayla marka aktivizmiyle bağlantılı olarak mış gibi pazarlama ve mış gibi reklamcılık kavramlarına değinilerek, örneklerle bu kavramların tüketiciye nasıl aktarıldığına yer verilecektir.

Yayınlanmış

09/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Akyol, Z. (2023). SOSYAL FARKINDALIĞIN CİLALANMASI: MIŞ GİBİ REKLAMCILIK (WOKE-WASHING ADVERTISING) . Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 465–492. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378794

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri