İNTERNET DİZİLERİ VE KULLANICININ GELİŞTİRDİĞİ İÇERİKLERİN KATILIMCI KÜLTÜR BAĞLAMINDA ANALİZİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378686

Anahtar Kelimeler:

Katılımcı Kültür, İnternet Dizileri, Çevrimiçi TV Platformları, Kullanıcının Geliştirdiği İçerik, YouTube

Özet

Dijitalleşen dünyamızda, televizyon yayıncılığı da dönüşüme uğramıştır. Üretimin, dağıtımın, izleyici alışkanlıklarının, izleme şekillerinin ve cihazlarının dönüştüğü günümüzde, çevrimiçi televizyon platformlarının ve internet dizilerinin sayısı gittikçe artmaktadır. Etkileşim ve yöndeşme sayesinde aktif hale gelen kullanıcılar ise içeriklerini katılımcı kültür çerçevesinde gerek hayran kültürü formunda gerekse özgün bir nitelikte üretmektedirler. Katılımcı kültür ise üretim, dağıtım ve etkileşim açısından kullanıcılara ve internet dizilerine olanak tanımaktadır. Bu çalışmada; katılımcı kültür bağlamında YouTube Trends ABD ve Türkiye sıralamalarında internet dizilerinin, ne kadar yer bulabildiği, kullanıcıların geliştirdiği içeriklerin bu ekosistemdeki yeri, özgünlüğü araştırılarak görüntüleme sayılarının diğer türdeki içeriklere oranı saptanmıştır. Bu doğrultuda YouTube ABD ve Türkiye Trends listelerinden elde edilen 416 video nicel bir araştırma yöntemi olan içerik analiz çerçevesinde incelenmiştir.

Yayınlanmış

09/28/2023 — 10/05/2023 tarihinde güncellendi

Sürüm

Nasıl Atıf Yapılır

Gül, O., & Sütcü, C. S. (2023). İNTERNET DİZİLERİ VE KULLANICININ GELİŞTİRDİĞİ İÇERİKLERİN KATILIMCI KÜLTÜR BAĞLAMINDA ANALİZİ. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 312–336. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378686 (Original work published 28 Eylül 2023)

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri