Kültürlerarası Farklılıkların Ürün ve Markalar Açısından Değerlendirilmesi

Yazarlar

  • Melda Aslan PhD Lecturer

Anahtar Kelimeler:

Kültür, kültürel değerler, marka, pazarlama, glokal reklam

Özet

Küreselleşme ile birlikte uluslararası pazarlara yönelik olarak üretilen ürünler ve marka açısından ilgili pazarın kültürel değerlerinin dikkate alınması kaçınılmazdır. Aksi taktirde ilgili pazarın istek ve ihtiyaçlarına uygun olmayan bir üretim söz konusu olacaktır. Bir başka ifade ile ürünler pazara hitap etmeyecektir. Dolayısıyla farklı kültürlerde ticari faaliyet göstermek isteyen işletmeler, glokal reklam stratejisine başvurabilmektedir. Glokal reklamlar aracılığıyla işletmeler, faaliyet göstermek istediği ülkenin değer sistemi ve normlarına uyum sağlayarak ürün ve hizmetleri tanıtmaktadır. Bu çerçevede söz konusu çalışma, dil, din, değer, tutum ve inançlar ile beslenme tercihlerinin işletmenin uluslararası pazardaki başarısı açısından etkilerini açıklamaktadır. Çalışmada aynı zamanda Glokal reklamlar ve kültürel farklılıklar arasındaki ilişki üzerinde durulmuştur.

İndir

Yayınlanmış

04/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

Aslan, M. (2021). Kültürlerarası Farklılıkların Ürün ve Markalar Açısından Değerlendirilmesi. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(1), 29–43. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/11

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri