MODA FOTOĞRAFINDA CİNSİYET ve SÜRREALİZM: TİM WALKER ÖRNEĞİ

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378640%20

Anahtar Kelimeler:

Fotoğraf, Moda Fotoğrafı, Sürrealizm, Tim Walker

Özet

Fotoğraf sanatı ortaya çıktığı ilk günden bugüne dek sürekli gelişim içerisinde olmuştur. Moda fotoğrafçılığı da bu sanat dalının bir kolu olarak değerlendirilmektedir. Giysinin sunumunda fotoğraf sanatından yararlanılması ile ortaya çıkan moda fotoğrafçılığı, giysinin daha estetik ve daha sanatsal görüntüye ulaşmasına olanak sağlamıştır. Moda fotoğrafçıları da farklı sanat akımlardan beslenerek daha özgün çalışmalar ortaya koymaktadırlar. Bu araştırmada; nitel araştırma yöntemlerinden biri olan doküman inceleme yöntemi kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Çalışmanın kapsamı amaçlı örnekleme yöntemlerinden biri olan maksimum çeşitlilik yöntemine göre yapılarak, sürrealist çalışmaları ile öne çıkan moda fotoğrafçısı Tim Walker’ın çalışmaları arasından raslantısal yolla seçilmiştir. Sanatçının sıra dışı ve etkileyici olarak tanımlanan çalışmaları ile alanında oldukça dikkat çeken moda fotoğrafçısının gerçeklik algısının kaybolduğu çekimlerinde, hayal dünyasının sınırsızlığını fotoğraflarına yansıtmakta ve kullandığı teknikler ile yeni deneyimlere ilham olmaktadır. Bu çalışmada Tim Walker’in seçilen fotoğrafları üzerinden önce teknik bir analiz yapılarak fotoğrafta yer alan nesneler betimlenmiş, daha sonra bu çalışmalar gösterge bilimsel yöntem kullanılarak, Walker’ın düşünsel imgeleri kavrama nasıl dönüştürdüğü açıklanmaya çalışılmıştır.

Yayınlanmış

09/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Yegin, Y. T., & Kumaş Şenol, N. (2023). MODA FOTOĞRAFINDA CİNSİYET ve SÜRREALİZM: TİM WALKER ÖRNEĞİ. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 236–255. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378640

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri