DEPREM SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM: 6 ŞUBAT DEPREMLERİ KAPSAMINDA ADANA İLİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI

Yazarlar

DOI:

https://doi.org/10.5281/zenodo.8378620%20

Anahtar Kelimeler:

Örgütsel İletişim, Deprem, Özel Okul, Öğretmen, İletişim Becerileri.

Özet

Depremlerin toplumlar üzerindeki yıkıcı etkisi bilinen önemli bir gerçektir. Özellikle de Türkiye gibi deprem bölgesinde konumlanan ülkelerde depremin; gündelik hayatın bir parçası olarak algılandığı dahi söylenebilir. Bu anlamda, 6 Şubat tarihinde gerçekleşen Kahramanmaraş merkezli depremler Türkiye’nin acı hatıralarının ve travmalarının tekrardan gün yüzüne çıkmasına neden olmuştur. 11 ilde etkilerini gösteren depremin farklı birçok sektörü etkilediği gözlemlenmiştir. Öyle ki Adana’da ilgili illerden biri olarak deprem sürecinden fazlasıyla etkilenmiştir. Tıpkı diğer illerde olduğu gibi Adana’da da deprem sürecinden en çok etkilenen illerin başında eğitim gelmektedir. Devlet kurumlarındaki benzer durumların, özel okullarda da yaşandığı, eğitim kadrolarının ve öğrencilerin eğitimin uzaktan devam ettiği bu dönemde bazı sorunlarla karşı karşıya kaldığı görülmüştür. Bu doğrultuda, özellikle örgüt üyeleri arasındaki iletişim pratiklerinin ilgili süreçlerden etkilendiği düşünülmektedir. Araştırma kapsamında ise Adana ilinde hizmet veren özel okullardaki öğretmenlerin depremler ve sonrasındaki süreçlerde tecrübe ettikleri örgütsel iletişim pratikleri “Örgütsel İletişim Ölçeği” aracılığıyla incelenerek örgütsel iletişim düzeyleri ortaya koyulmuştur. Araştırmada, özel okullarda çalışan öğretmenlerin büyük bir çoğunluğunun örgütsel iletişimlerinin orta düzeyde olduğu, örgütsel iletişimi yüksek düzeyde olan öğretmenlerin sayısının ise düşük düzeyde olan öğretmenlerin sayısından daha az olduğu sonuçları elde edilmiştir. Ayrıca, öğretmenlerin cinsiyet ya da çalıştıkları okulların eğitim düzeyi kategorilerine (okul öncesi, ilkokul, ortaokul, lise) göre örgütsel iletişim düzeylerinin farklılık göstermediği, iletişim düzeyleri ile mevcut işyerlerindeki çalışma yılı arasında pozitif ve anlamlı bir ilişki olduğu bulgulanmıştır.

Yayınlanmış

09/28/2023

Nasıl Atıf Yapılır

Ateşgöz, K. (2023). DEPREM SÜRECİNDE ÖRGÜTSEL İLETİŞİM: 6 ŞUBAT DEPREMLERİ KAPSAMINDA ADANA İLİNDE BİR SAHA ARAŞTIRMASI. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 3(6), 151–184. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378620

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri