Türkiye’de Siyasi Liderlerin 8 Mart Paylaşımları: Resmi Twitter Hesaplarındaki İçerikler Üzerine Bir Analiz

Yazarlar

  • Onur Tos
  • Ebru Dıvrak

Anahtar Kelimeler:

8 Mart- Lider- Siyasal İletişim- Twitter

Özet

Siyasi liderler, bilgi iletişim teknolojilerinden (BİT), siyasal iletişimi gerçekleştirmek ve kitlelerine ulaşmak amacıyla yararlanmaktadır. Liderler gerek özel günlerde yaptıkları paylaşımlarla gerek siyasal arenadaki mücadelelerinde etkin bir şekilde sosyal medyayı kullanmaktadır. Bununla birlikte siyasi liderler, sosyal platformdan paylaştıkları görseller, attıkları içerikler ve mesajlarla hedef kitlelerini bilgilendirme ve etkileme noktasında etkili olmaktadır. Bu çerçevede liderlerin paylaştıkları içerikler, siyasal arenada söz sahibi olmaları noktasında da başarı sağlamaktadır. 

Türkiye siyasetinde liderlerin sosyal medyada paylaştıkları içerikler, onları takip eden ve paylaşımlarını beğenip yorumlayan, aynı zamanda paylaşan insanlar açısından önem taşımaktadır. Bu çalışma, liderlerin “8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü” ile ilgili yaptıkları paylaşımları kapsamaktadır. Çalışmanın amacı ise TBMM’de yer alan siyasi parti liderlerinin Twitter’ın kazandırdığı yeni iletişim imkanlarından ne derece faydalandıklarını ve kullanıcıları ile aktif olarak etkileşime girip girmediklerini belirlemektir. Bu amaç doğrultusunda, liderlerin 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde resmi Twitter hesaplarından paylaştıkları tweetler sosyal medya verisine dayalı nitel ve nicel içerik analizi yöntemi ile değerlendirilmektedir. Araştırmada, siyasilerin 8 Mart Tweet içerikleri nelerdir; tweetlere takipçilerin tutumu ne yönde olmuştur; 8 Mart Dünya Kadınlar Günü kutlama mesajlarını hangi içeriklerle desteklenmiştir; liderlerin takipçileri, kutlama mesajlarına karşın herhangi bir etkileşimde bulunmuş mudur; tweetlere yorum yapan takipçilerin yorum içerikleri hangi başlıklardan oluşmaktadır sorularına yanıt aranmaktadır. Bu doğrultuda, liderlerin tweetlerine yapılan genel kullanıcı yorumları da niteliksel veriye dayalı niceliksel kodlamayla irdelenmektedir. Elde edilen bulgular, kodlama cetveline tablolar halinde aktarılarak yorumlamaları yapılmaktadır. Kodlama cetvelindeki veriler ışığında, liderlerin paylaşımına ve yorum yapan takipçileriyle iletişimine dair çerçeve sunulması planlanmaktadır.

İndir

Yayınlanmış

04/30/2021

Nasıl Atıf Yapılır

Tos, O., & Dıvrak, E. . (2021). Türkiye’de Siyasi Liderlerin 8 Mart Paylaşımları: Resmi Twitter Hesaplarındaki İçerikler Üzerine Bir Analiz. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(1), 63–82. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/10

Sayı

Bölüm

Araştırma Makaleleri