İlkeler ve Politikalar

Yayın İlkeleri ve Telif Hakkı Devir Sözleşmesi

Yazar(lar):   

 1. Sunulan makalenin yazar(lar)ın orijinal çalışması olduğunu, düşünce, öneriler ve kaynakların doğruluğunu ve makalede intihal yapılmadığını;
 2. Tüm yazarların bu çalışmaya bireysel olarak katılmış olduklarını ve bu çalışma için her türlü sorumluluğu aldıklarını;
 3. Tüm yazarların sunulan makalenin son halini gördüklerini ve onayladıklarını;
 4. Makalenin başka bir yerde basılmadığını veya basılmak için sunulmadığını;
 5. Makalede bulunan metnin, şekillerin ve dokümanların diğer şahıslara ait olan Telif Haklarını ihlal etmediğini;
 6. Telif hakkı ihlali nedeniyle üçüncü şahıslarca istenecek hak talebi veya açılacak davalarda Türkiye Medya Akademisi Dergisi (TÜMADER) ile dergi editörlerinin hiçbir sorumluluğunun olmadığını, tüm sorumluluğun yazarlara ait olduğunu kabul eder.
 7. Yazar(lar), kendi eser(ler)i üzerinde telif hakkına sahiptir ancak yazının ilk kez yayınlanma hakkı TÜMADER’e aittir; makalenin herhangi bir bölümünün başka bir yayında kullanılmasına Dergiye atıfta bulunulması şartıyla izin verilir.
 • Dergide yayınlanan makalelere telif hakkı ödenmez.

Açık Erişim İlkesi

Türkiye Medya Akademisi Dergisi (TÜMADER), sahip olduğu tüm içeriği okurlara, yazarlara, hakemlere ve okurların dahil olduğu kurumlara ücretsiz olarak sunmaktadır. Adı geçen kişi ve kurumlar, ticari amaçla kullanım haricinde, makale yazarından ya da yayıncıdan izin almadan dergide yayınlanan makaleleri arayabilme, okuyabilme, kopyalayabilme, indirebilme ve link sağlayabilme imkanına sahiptir. TUMADER'in dahil olduğu açık dergi sitemleri ile ilgili ayrıntılı bilgiye Public Knowledge Project bağlantısından ulaşılabilmektedir.

Hakemlik Süreci ve İntihal Politikası

Türkiye Medya Akademisi Dergisi (TÜMADER), kör hakemlik sistemini kullanmaktadır. Kör hakemlik, akademik yayınların kalitesini doğrudan etkileyen önemli bir süreçtir. Makalelerin etik standartlara bağlı kalarak yüksek kalite ile yayınlanması için uygulanan bu yöntemde, süreç çift taraflı kör hakemlik ilkesiyle yürütülür. Hakemler, yazarlar ile doğrudan iletişime geçemez, değerlendirme ve hakem raporları dergi yönetim sistemi aracılığıyla iletilir. Bu süreçte değerlendirme formları ve hakem raporları editör aracılığıyla yazar(lar)a iletilir. Çift körleme yöntemi gereğince yazar ve hakem kimlikleri gizlenmektedir.

 

Türkiye Medya Akademisi Dergisi (TÜMADER) gönderilen yazılar, editör tarafından ilgili alan editörüne gönderilir. Alan editörü ise yazıyı o alanda uzman olan en az iki hakeme gönderir.

Etik Kurul İzni

Etik kurul izni gerektiren araştırmalar, anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmaları kapsamaktadır:

 • İnsan ve hayvanların (materyal/veriler dahil) deneysel ya da diğer bilimsel amaçlarla kullanılması,
 • İnsanlar üzerinde yapılan klinik araştırmalar,
 • Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmalar,
 • Kişisel verilerin korunması kanunu gereğince retrospektif çalışmalar,
 • Olgu sunumlarında “Aydınlatılmış onam formu”nun alındığının belirtilmesi,
 • Başkalarına ait ölçek, anket, fotoğrafların kullanımı için sahiplerinden izin alınması ve belirtilmesi,
 • Kullanılan fikir ve sanat eserleri için telif hakları düzenlemelerine uyulduğunun belirtilmesi.

Sonuç olarak dergimize gönderilecek çalışmalarda “anket, mülakat, odak grup çalışması, gözlem, deney, görüşme teknikleri kullanılarak katılımcılardan veri toplanmasını gerektiren nitel ya da nicel yaklaşımlarla yürütülen her türlü araştırmalar” için, çalışmaya başlamadan önce çalışmanın yapılmasına izin verildiğine dair Etik Kurul Kararı alınmalı ve bundan sonra çalışma tamamlanmalıdır.

İntihal Politikası

Hakem değerlendirmesine sunulmadan önce tüm makaleler için Turnitin benzerlik raporu gerekmektedir. Benzerlik Raporu, Telif Hakkı Devir Formuyla birlikte sisteme yüklenmelidir. Dergimiz benzerlik oranı  üst sınırını % 15 olarak belirlemiştir. %15'den yüksek benzerlik raporuna sahip olan yayınlar editör tarafından reddedilir.

Yayın Ücreti (Yayın Ücreti Alınmaz)

Derginin tüm giderleri Türkiye Medya Akademisi tarafından karşılanmaktadır. Dergide makale yayını ve makale süreçlerinin yürütülmesi ücrete tabi değildir. Dergiye gönderilen ya da yayın için kabul edilen makaleler için işlemleme ücreti ya da gönderim ücreti alınmaz.