Güney, Batın Berr. “GÖZETİM TEKNOLOJİLERİ BAĞLAMINDA ‘ARKA SOKAKLAR’ DİZİ İNCELEMESİ”. Türkiye Medya Akademisi Dergisi 2, no. 4 (Eylül 30, 2022): 146–164. Erişim Şubat 26, 2024. https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/56.