Koç, Veysel, ve Nagihan Turhan. “YOUTUBE’DAKİ SPOR PROGRAMLARINDA ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIĞA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ANALİZ: VOLE VE TARDİNİ BÜFE ÜZERİNE BİR İNCELEME”. Türkiye Medya Akademisi Dergisi 2, no. 3 (Mayıs 17, 2022): 55–82. Erişim Ağustos 8, 2022. https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/49.