Batur, Mevlüde. “6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN ULUSAL TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDE SUNUMU: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI”. Türkiye Medya Akademisi Dergisi 3, no. 6 (Eylül 28, 2023): 216–235. Erişim Şubat 26, 2024. https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/108.