Bal, İbrahim. “Covid-19 Salgınına Yönelik Hazırlanan Ticari Reklamlar Üzerine Bir İnceleme”. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, c. 1, sy 1, Nisan 2021, ss. 9-28, https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/8.