İşür, Şebnem. “‘YARGI’ DİZİSİ ÜZERİNDEN, KÜLTÜREL GÖSTERGELER VE EKME KURAMININ İŞLEVSELLİĞİ VE ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMLARININ İNCELENMESİ”. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, c. 2, sy 4, Eylül 2022, ss. 186-0, doi:10.5281/zenodo.7111201.