Koç, V., ve N. Turhan. “YOUTUBE’DAKİ SPOR PROGRAMLARINDA ETKİLEŞİMLİ YAYINCILIĞA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA ANALİZ: VOLE VE TARDİNİ BÜFE ÜZERİNE BİR İNCELEME”. 2022. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, c. 2, sy 3, Mayıs 2022, ss. 55-82, doi:10.5281/zenodo.6557225.