Uğur Balcı, A. “Tekno-Gösterinin Bir Örneği Olarak Yasak Elma Dizisi Ve Sosyal Medyada ‘Dizi Kıyafetleri’”. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, c. 1, sy 2, Kasım 2021, ss. 39-59, https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/29.