[1]
Şebnem İşür, “ ‘YARGI’ DİZİSİ ÜZERİNDEN, KÜLTÜREL GÖSTERGELER VE EKME KURAMININ İŞLEVSELLİĞİ VE ADALET VE HUKUKUN ÜSTÜNLÜĞÜ KAVRAMLARININ İNCELENMESİ”, TÜMADER, c. 2, sy 4, ss. 186–206, Eyl. 2022.