[1]
O. Tos ve E. . Dıvrak, “ Türkiye’de Siyasi Liderlerin 8 Mart Paylaşımları: Resmi Twitter Hesaplarındaki İçerikler Üzerine Bir Analiz”, TÜMADER, c. 1, sy 1, ss. 63–82, Nis. 2021.