Kayacan, Şehriban (2021) “Sağlık İletişimi Bağlamında Hastalık Algısı: Bir Örnek Olarak Covid-19”, Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(2), ss. 112–136. Erişim adresi: https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/15 (Erişim: 8 Ağustos 2022).