Kayacan, Şehriban. 2021. “Sağlık İletişimi Bağlamında Hastalık Algısı: Bir Örnek Olarak Covid-19”. Türkiye Medya Akademisi Dergisi 1 (2):112-36. https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/15.