Batur, Mevlüde. 2023. “6 ŞUBAT 2023 DEPREMLERİNİN ULUSAL TELEVİZYON ANA HABER BÜLTENLERİNDE SUNUMU: BİR İÇERİK ANALİZİ ÇALIŞMASI”. Türkiye Medya Akademisi Dergisi 3 (6):216-35. https://doi.org/10.5281/zenodo.8378638 .