Bal, İbrahim. (2021). Covid-19 Salgınına Yönelik Hazırlanan Ticari Reklamlar Üzerine Bir İnceleme. Türkiye Medya Akademisi Dergisi, 1(1), 9–28. Geliş tarihi gönderen https://www.turkiyemedyaakademisi.com/index.php/tumader/article/view/8